Høring: Forskrift om tildeling av sykehjemsplass

Det vises til Stortingets behandling av Proposisjon 99 L (2915–2016) og vedtak av 17. juni 2016 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Bestemmelsene omfatter rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister. Høringsfrist: 10. juni.

En av de nye bestemmelsene (helse og omsorgstjenesteloven § 3-2 a annet ledd) pålegger landets kommuner å utforme egen forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem. De kommunale forskriftene skal tre i kraft 1. juli 2017. Det er varslet at det også vil bli utarbeidet nasjonale kriterier, og at disse vil tre i kraft på et senere tidspunkt. 

Høringsbrev (PDF, 185 kB)

Forskrift (PDF, 205 kB)

Forskriften har vært oppe i Eldrerådet, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Helse- og omsorgskomitéen, som godkjenner forslaget og sender det til høring.

Høringsfristen er satt til 10.06.17. Høringssvar sendes elektronisk til post@risor.kommune.no. På bakgrunn av innkomne høringssvar vil det bli vurdert endringer i vedlagte forslag til forskrift.

Sist endret 16.05.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering