Innbyggerundersøkelse 4K-Øst

By- og kommunestyrene i Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Arendal har vedtatt å gå videre med arbeidet for en mulig kommunesammenslåing mellom de fire kommunene, 4K-Øst. En endelig beslutning om kommunesammenslåing vil bli tatt i by- og kommunestyrene 23. juni.

Arbeidet med informasjon og innbyggermedvirkning vil fortsette og det vil bli gjennomført en innbyggerundersøkelse i de fire kommunene der et representativt utvalg av innbyggerne vil bli spurt om de er for eller mot en sammenslåing. En foreløpig rapport om hovedfunnene i undersøkelsen vil bli presentert på et felles kommunestyremøte mellom de fire kommunene i Risørhuset 23. mai. Undersøkelsen gjennomføres av TNS Gallup.

For å rekke tidsfristen for rapportering vil TNS Gallup starte telefonintervjuene allerede mandag 2. mai i Risør, Gjerstad og Arendal. I Tvedestrand starter intervjuene onsdag 4. mai.

Innbyggerne vil få seg forelagt følgende spørsmål:

1. Hvor viktig eller uviktig er temaet kommunesammenslåing for deg? Svaret graderes fra svært viktig til svært uviktig.

2. Hvor stor eller liten kunnskap mener du at du har om temaet kommunesammenslåing? Svaret graderes fra svært liten til svært stor.

3. KOMMUNE har inngått en intensjonsavtale med KOMMUNE X, KOMMUNE Y og KOMMUNE Z, med sikte på etablering av en ny og felles kommune. Er du for eller mot sammenslåing mellom disse kommunene, eller har du ingen mening?

Dette spørsmålet avhenger av hvor spørsmålet stilles. For Tvedestrand blir for eksempel spørsmålet: Tvedestrand kommune har inngått en intensjonsavtale med Arendal, Risør og Gjerstad kommuner, med sikte på etablering av en ny og felles kommune. Er du for eller mot sammenslåing mellom disse kommunene, eller har du ingen mening?

Respondentene blir også registret med kjønn og det blir spurt om alder og utdanningsnivå med fire ulike nivåer. Det blir også registrert postnummer.

Hovedmålet med undersøkelsen er å få et tydelig svar på hvor mange som er for og mot en kommunesammenslåing. Alle svar teller likt uavhengig av kjønn, alder, utdanningsnivå, bosted, kunnskap om temaet eller hvor viktig man synes temaet er.

Spørsmålene er utformet etter innspill fra forhandlingsutvalget for kommunene på møte på Lyngørporten 6. og 7. april og endelig godkjent av arbeidsutvalget for prosessen som består av ordførere og rådmenn i de fire kommunene som møttes i Risør 27. april. Spørsmålene er også gjennomgått og godkjent faglig av TNS Gallup.

Per Kr. Lunden, ordfører i Risør og prosessleder i 4K-Øst

For og mot. Illustrasjon: Cathrine Moen Østvold - Klikk for stort bildeFor og mot. Illustrasjon: Cathrine Moen Østvold

Sist endret 29.04.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering