Ledige lærerstillinger, faste og vikariater på Søndeled skole og Risør barneskole

 

Det vil fra 01.08.2018 bli ledig et antall lærerstillinger, både faste og vikariater. Søknadsfrist 18. april

Skolene i Risør ønsker gjennom tydelig klasseledelse å gi elevene en solid faglig og sosial utvikling. Kreativitet og humør skal sammen med de nasjonale og lokale satsningsområder prege skoledagens innhold. Til stillingene som lærer søker skolene en utadvendt og engasjert person med formell kompetanse som lærer i grunnskolen.

Vi søker etter grunnskolelærere/allmennlærere med undervisningskompetanse fra 1. – 7. trinn.

Kvalifikasjoner

• Vi søker spesielt etter lærer med kompetanse i musikk
• Undervisningskompetanse på hele barnetrinnet
• Gode digitale ferdigheter
• Fagønsker er blant annet matematikk, praktiske og estetiske fag, engelsk og spes.ped.


Annet

 Politiattest må framlegges ved ansettelse
• Lønn og andre vilkår etter gjeldende tariffavtaler
• Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju

Vi søker etter personer som er en positiv bidragsyter i det pedagogiske arbeidet ved skolen og som er opptatt av å se muligheter og løsninger.

Søkerne vil bli vurdert ut fra behovene ved den enkelte skole. Du må gjerne oppgi skoleønske i søknaden.


Søknadsfrist

18. april 2018


Nærmere opplysninger om stillingene kan fås ved henvendelse til rektorene:
• Risør barneskole v/rektor Erik Hjelmberg tlf. 37 14 95 02
• Søndeled skole v/rektor Trine Bergum tlf. 37 14 93 51

Du finner lenke til elektronisk søknadsskjema på www.risor.kommune.no under “Ledige stillinger.”

Sist endret 12.04.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering