Mye folk og mange spørsmål på ”hyttemøtet”

Rådhuset i Risør var fullsatt da Risør kommune ved ordføreren inviterte til dialogmøte med hytteboere og feriefolk i kommunen onsdag 1. august. Hyttefolket trives godt i kommunen, men har mange spørsmål og kommentarer. Sentrale temaer på dialogmøtet var vann, kloakk, båtplasser for handlende i Risør sentrum, tilbringertjeneste til buss og tog, renovasjon og tilgjengelighet til båtplasser ved hyttefeltene.

Informasjon og oppfordringer til hyttefolk og feriegjester

Tor Georg Nybø Hagane fra Risør og Tvedestrand Avfallsselskap (RTA) oppfordrer til å benytte seg av mulighetene for å levere større avfall på Hestemyr når det er utvidede åpningstider og henvende seg direkte til RTA ved spørsmål.

Camilla Trondsen Solli inviterer til medvirkning i kommuneplanprosessen som starter nå i høst. Muligheter for medvirkning vil annonseres på kommunens hjemmeside, på Facebook og i lokal presse.

Unni Olimb Norman informerte om aktiviteten i Risør By AS (PDF, 11 MB). Alle oppfordres til å tegne aksjer og bidra til videre positiv utvikling av Risør! Ta kontakt med Unni på e-post unni@risorby.no eller tlf 97 61 09 34

Anne Wickstrøm fra Risør seilforening informerte om planlagt arrangement som vil prege Risør sentrum (Torvet + Strandgata) den første uka i juli neste sommer - landets største seilerarrangement i 2019, med 200 seilere i 100 båter. Risør seilforening fyller også 130 år, og vil markere dette. Det blir behov for

 • Publikum og generell oppslutning om arrangementet
 • Overnattingsplasser – alle med ledige hytter/sommerhus bes avertere disse, eller tilby deltakere/besøkende overnattingsplass
 • Rib-utleie til trenere
 • Frivillige til å hjelpe til på land og på vannet, ikke forutsetning at man er seilere
 • Henvendelser om ønske om å bidra kan sendes leder@risorseilforening.no

Innspill som kommunen vil følge opp videre

 • Muligheter for kildesortering i skjærgården
 • Langtidsparkering for de med hytter i skjæra, som i Buvika
 • Ny E18-trasé ønskes ikke lagt lenger inn i landet
 • P-plass i tilknytning til bryggeanlegget i Hødnebøkilen/Øysang er overgrodd og fylt med båter, tilhengere og boder fra RTA. I tillegg parkeres det til tross for parkering forbudt skilt ved utsettingsplass og snuplass
 • Ønske om redusert hastighet på FV fra 60 til 40 km/t på veien i skoleferien og fotgjengerfelt på bakketoppen ved avkjøring til Sørlandet hyttefelt vis-a-vis Sørlandet Camping. Viktig trafikksikkerhetstiltak, i likhet med tidligere innspill fra Hammerlia. Kommunen vil fortsette med  å forsøke å påvirke veimyndighetene
 • Henriksvei fra FV til hyttefeltet har uhensiktsmessig plassering av nummerskilt, ønskes flyttet lenger ned i veien. Forslag til løsning markert i kart sendes enhet for eiendom og teknisk
 • Nordre Gjernes vannverk SA har privat spredenett og ønsker halvårsavgift. Vurdere dagens praksis med skille mellom fritids-/helårsabbonement og faktor areal/kubikk på en del områder. Kunden har ansvar for at eventuell vannmåler står frostfritt, f.eks før spredenettet
 • Kommunens kontroll av avløp ønskes velkommen, og etterlyses av Verdalsheia, Gjernes Nord. Det må skje på sommeren, når det er folk på hyttene, og i dialog med hytteeierne. Følges opp av enhet for plan og bygg
 • Tydeligere skilting av handlebrygge i sentrum
 • Åpent serviceanlegg/toalett i helgene i sommerhalvåret
 • Savner frukt og grønt på Torvet
 • Markedsføre krigsminnene i Urheia bedre. Følges opp av Risør By AS
 • Generelt ved regattaer: Behov for en trygg trasé for båttrafikk
 • Verdalsheia hyttefelt og ved Gjernes Mølle: gjeldende arealplan har utvida LNF-område ifht reguleringsplan for hyttefeltet, som ble fullt utbygget. Tas opp i forestående kommuneplanprosess.

Ordføreren har dessuten mottatt innspill fra personer som ikke hadde anledning til å stille i møtet

 • Merking av vannposter tilgjengelige for allmennheten, og om det er kommunalt vann/fra brønn 
 • Bedre skilting av friområder og allmenn tilgjengelighet
 • Muligheter for private intiativ til oppgradering av kommunal eiendom i samarbeid med kommunen

 

Dialogmøte med hyttefolk og feriegjester 2018: Camilla Trondsen om forestående kommuneplanprosess - Klikk for stort bildeDialogmøte med hyttefolk og feriegjester 2018: Camilla Trondsen om forestående kommuneplanprosess

Sist endret 09.08.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering