Ordførerens uke 38

Øst og vest – Abelseminar - E18 og Risørveien - Risør Næringshage - Byjubileum 2023 - Risør videregående  - Revisjon - Østre Agder - Risør Trebåtfestival

Øst og vest

Øst er øst og vest er vest, og de to kommer aldri til å møtes, sa forfatteren Rudyard Kipling. Men han tok feil når det gjelder det nye Agder. Utkantregionene i Agder samarbeider om en felles strategi i forhold til samlingen i ett Agder. Derfor reise jeg mandag til Konsmo i Audnedal kommune for å møte regionrådet i Lister. De har en stor samling om flankekommunens muligheter i det nye Agder. Det er viktig for Risør og østregionen å ha gode alliansepartnere i vest. Utfordringene i kommunene er ofte de samme og det gjelder også avstanden til Kristiansand. Jeg har forresten aldri vært i Audnedal før.

Abelseminar

Mandag kveld er det åpning av Abelseminaret 2018 som er et samarbeid mellom Gjerstad og Risør. Det er all grunn til å feire og minnes matematikeren Niels Henrik Abel gjennom å involvere og utfordre barn og unge i matematikk og realfag. Det er ordfører Inger Løite og varaordfører Elen Lauvhjell som står for åpningen i Risørhuset. Dit kommer også Anders Baumberger som er forfatter og lektor. Han jobber som redaktør i Kikora og skal holde en presentasjon med tittelen "Hvem skjøt postkassa mi?". Han spør hvordan det har seg at de samme elevene som påstår at de "hater lekser" eller at "realfag er kjedelig", kan befinne seg oppslukt foran programmer som Newton, fordypet i temaer som kloakk, plast i havet og utrydding av truede dyrearter? Den kanskje viktigste, men også vanskeligste utfordringen vi står overfor i utdanningen er å vekke elevenes virkelige interesse for fagene. Dette vil Baumberger gi svar på i Risørhuset.

E18 og Risørveien

Også denne uke blir det flere møter sammen med rådmann, næringssjef og andre nøkkelmedarbeidere om kommunedelplan for E18 på strekningen Dørdal-Grimstad og Fylkesveg 416 (Risørveien). Det er møter både mandag, tirsdag og torsdag i ulike fora, alle med tema veiregulering.

Risør Næringshage

Tirsdag ettermiddag er det bedriftsbesøk i Sørlandsporten Næringshage i Risør. Det blir presentasjon og diskusjon om næringshagens arbeidsområder og strategier. Det blir også diskusjon om behovet for kontor- og arbeidsfellskap i Risør og regionen. Mange vurderer muligheten for å flytte arbeidsdager fra Oslo og andre større byer til Risør i hele eller deler av året. Her kan næringshagen være en av flere tilbydere av kontorplasser.

Byjubileum 2023

Formannskapet og bystyret skal etter hvert behandle organisering og planer for Risørs byjubileum i 2023. Arbeidet med det store historieverket er også godt i gang, men jubileet må inneholde mye mer med bred deltakelse og involvering. Onsdag morgen møter jeg rådmann og kultursjef for å  begynne å lage noen rammer for markeringen. Risørs 300-årsjubileum er en mulighet til både å se bakover og framover i tid. Dessuten feirer vi samtidig med Arendal og det gir grunnlag for samarbeid.

Risør videregående

Onsdag får jeg besøk av en samfunnsfagsklasse fra Risør videregående skole som vil lære mer om kommunens oppgaver og lokalpolitikk. Jeg ønsker også å høre hva de ser som de viktigste sakene for Risør framover.

Revisjon

Onsdag ettermiddag er det møte i representantskapet, som jeg leder, i Aust-Agder Revisjon. Dette er et interkommunalt selskap der fylkeskommunen og mange kommuner i fylket er eiere. Det er avklart at den nye Agder fylkeskommune ikke vil benytte seg av private revisjonstjenester, så det gir muligheter for et viktig og godt fagmiljø i Arendal.

Østre Agder

Fredag er det styremøte i Østre Agder regionråd, denne gang på Sam Eyde videregående skole i Arendal. Blant sakene er utviklingen i IKT Agder, videre- og etterutdanning for lærere i regionen og planer for nasjonalt dronesenter på Gullknapp i Froland.

Risør Trebåtfestival

Lørdag deltar jeg sammen med næringssjefen og mange andre interessehavere på strategisamling i Risør Trebåtfestival. Festivalens ledelse stiller seg selv mange spørsmål om utviklingen videre. Det er viktig at også tradisjonsrike festivaler med mye oppsamlet historie og mye erfaring også setter seg ned med ønske om å lage en enda bedre festival.

 

Ordfører Per Kristian Lunden - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

Sist endret 17.09.2018
Fant du det du lette etter?
Artikkel (1)
Login for redigering Login for redigering