Ordførerens uke 50

Aust-Agder fylkeskommune - Jubilanter i kommunen - Voksenopplæring - Fylkestinget - Bystyre - Bedriftsbesøk

Aust-Agder fylkeskommune

Mandag morgen møtes politisk og administrativ ledelse i Risør kommune med Aust-Agder fylkeskommune i Risør for å avklare en ny samarbeidsavtale mellom fylkeskommune og kommunen. Slike avtaler sier noe om både kommunens og fylkeskommunens prioriteringer i saker der begge er involvert. De viktigste områdene er videregående skole og fylkesveier pluss samfunnsutvikling.

Jubilanter i kommunen

Mandag er det lunsj på rådhuset med heder til kommunens jubilanter, det vil si ansatte som har vært ansatt i kommunen i 25 eller 40 år. Denne gangen er det to 40-årsjubilanter og 11 som har vært ansatt i 25 år. Trofaste ansatte er gull verd i kommunen, og heldigvis er det mange av dem.

Voksenopplæring

Torsdag møtes Risør kommune, Risør videregående skole og voksenopplæringen i Risør (VIRK). Voksenopplæringen har et prosjekt med støtte fra Fylkesmannen, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) og Risør videregående der målet er å få flyktninger raskere ut i arbeid gjennom et hurtigere og mer tilpasset utdanningsløp for yrkesutdanning. Det blir orientering og drøfting av prosjektet på tirsdag der også rådmannen deltar.

Fylkestinget

Tirsdag kveld inviterer Fylkestinget i Aust-Agder på juleavslutning med middag på Arendal gamle rådhus. Ordførerne i fylket er også invitert og der blir sikkert mulig å drøfte viktige fylkessaker litt mer uformelt.

Bystyre

Torsdag er det bystyremøte på dagtid. Den aller viktigste saken er budsjettet for 2018 som allerede er godt gjennomarbeidet i handlingsprogram og økonomiplan, men det mange er sikkert lystne til å markere seg også i selve budsjettdebatten med forslag og innspill.

Bedriftsbesøk

Fredag er det bedriftsbesøk sammen med næringssjef og rådmann hos Risør forsikringssenter og Sørlandet Helsepark.

Ordfører Per Kristian Lunden - Klikk for stort bilde

Sist endret 11.12.2017
Fant du det du lette etter?
Artikkel (1)
Login for redigering Login for redigering