Sluttbehandling: Reguleringsplan for Bjørnhola, gnr. 4, bnr. 5

 

Risør Bystyre har i sak 19/18 den 01.03.18, godkjent reguleringsplan for Bjørnehola, gnr. 4 bnr.5, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12. Planen legger til rette for etablering av 17 ny hyttetomter med tilhørende anlegg. Eksisterende våningshus på eiendommen reguleres til boligformål. 

For ovennevnte vedtak gjelder: Risør bystyres endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. IV, påklages til departementet. Endelig klage fremsettes skriftlig og sendes Risør kommune v/enhet for plan- og byggesak innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens § 15-2.

Eventuelle krav fremsettes skriftlig til Risør kommune, postboks 158, 4952 Risør kommune.

Dokumenter i saken:

Bjørnhola.jpg - Klikk for stort bilde

Sist endret 08.03.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ahmed Imad Joseph

Avdelingsingeniør
Telefon :37 14 96 36
E-post :ahmed.imad.joseph@risor.kommune.no
Login for redigering Login for redigering