Sagjordet

.

Fristen for lag og foreninger om å søke om spillemidler til idrettsanlegg og kulturarenaer for 2019 er mandag 15. oktober 2018.

Informasjon v/kommuneoverlege Hans Tomter: Det europeiske smittevernsenteret ECDC overvåker hver sommer indikatorer som kan påvirke vekst av vibriobakterier i kystområder i Nord-Europa. Nåværende data viser at det er risiko for tilstedeværelse av vibriobakterier i Oslofjorden og langs Telemark- og Sørlandskysten.

Østre Agder brannvesen logo.JPG

Siste dagers nedbør, og endring i værtype i nær fremtid, gjør nå at ilagte restriksjoner på skogsdrift, linjerydding og kantslått fra brannvesenet oppheves. Lokale forhold må tas hensyn til når arbeid i skog og annen utmark skal utføres, og tilgjengelig slokkeutstyr må vurderes fortløpende da vi fremdeles har jordsmonn og vegetasjon som er tørt og utsatt.

Hyttemøte 2018 Camilla Trondsen.jpg

Rådhuset i Risør var fullsatt da Risør kommune ved ordføreren inviterte til dialogmøte med hytteboere og feriefolk i kommunen onsdag 1. august. Hyttefolket trives godt i kommunen, men har mange spørsmål og kommentarer. Sentrale temaer på dialogmøtet var vann, kloakk, båtplasser for handlende i Risør sentrum, tilbringertjeneste til buss og tog, renovasjon og tilgjengelighet til båtplasser ved hyttefeltene.

Bildetekst: Dette bildet er fra den store Flatangerbrannen i 2014. Der spredde gress og lyngbrann seg med vinden, og førte til enorme skader. Blant annet gikk over 60 bygninger tapt

Situasjonen er nå så ekstrem over store deler av landet at bønder oppfordres til å iverksette ytterligere tiltak for å høyne brannberedskapen. Viktigst er det å sørge for lett tilgjengelig slokkeutstyr, ikke minst nå i forbindelse med det forestående innhøstningsarbeidet. 

Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering