Ny flytebrygge i indre havn

Risør kommune ved Enhet for eiendom og tekniske tjenester har erstattet gammel flytebrygge med ny i Indre havn.  Risør kommune håper Kystlaget og trebåteierne vil få glede av den nye brygga.

God sommer! 

nav logo.JPG

I perioden mandag 3. juli til fredag 28. juli har NAV Risør åpent mandag - fredag klokka 12.00 - 14.00. 

HP ØP illustrasjon 2017-20.jpg

Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021 (PDF, 3 MB) behandles av formannskapet 22. juni. Formannskapets innstilling legges deretter ut til offentlig ettersyn. Komiteene gis anledning til å uttale seg innenfor sine ansvarsområder før endelig behandling av formannskapets innstilling i bystyret 31. august.

Det vises til eget dokument med status på indikatorer angitt i kommuneplanen for hvert mål, samt målsettinger for perioden på indikatorer som direkte eller indirekte kan påvirkes av kommunen. Indikatordokumentet ble siste oppdatert i forbindelse med Årsberetning 2016, og vil oppdateres på nytt før bystyrets behandling av Handlingsprogram og økonomiplan etter sommeren.

Kulturskolen Øst i Agder logo.jpg

Ønsker du at barnet ditt skal oppleve mestring, og få prøve forskjellige instrumenter? Prøv Aktivitetskarusell i Kulturskolen øst i Agder. 3 forskjellige instrumenter og 3 forskjellige lærere i løpet av et semester.

Hemmelighetsstranda.png

Passer for: Hele familien, men man må være god til fots.
Løypa: bratt og litt krevende.
Lengde: 250m, omtrent 20 min.

Obs! Det er hekkende fugler på Gamarsholmen. Vi oppfordrer alle besøkende til å vise hensyn, der som alle andre steder.

Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering