Rådmannens foreløpige utkast til Handlingsprogram og økonomiplan 2019-2022 som det ble presentert for bystyret 21. juni er nå tilgjengelig. Endelig plan lanseres i september.

Av-og-til sommerkampanje.jpg

Bølgeskvulp, måkeskrik, dempet motordur, flau vind og lukten av varm solkrem og nye baderinger til ungene. Sommeren og båtlivet er godt i gang. Vi har en klar oppfordring du kan ta med på båtturen: planlegg for godt alkovett og sjøvett.

 

Kamperhaug Boligutvikling varsler oppstart av arbeid med å endre reguleringsplan for Flisvika

Miljø og teknisk komité vedtok 07.03.18, sak 12/18, å legge detaljreguleringsplan for Lunheim ut til offentlig ettersyn. 

Hundegård_Randvik - kart.jpg

Risør kommune har satt opp en hundegård til allmenn bruk på Randvik. Risør bystyre vedtok 15. september 2016 Forskrift om hundehold for Risør kommune. Forskriften presiserer at hunder skal holdes i bånd, eller være forsvarlig innestengt/inngjerdet i bestemte områder i Risør kommune. Ett av disse områdene er Randvik.

Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering