Rullering av tiltaksplan for anlegg for fysisk aktivitet og folkehelse

.

Fristen for innspill til rulleringen for 2019 er 1. august 2018.Tiltaksplanen rulleres hvert år og danner grunnlag for muligheter til å søke tilskudd til ulike tiltak. Risør kommune ønsker innspill til tiltak fra innbyggere, lag, foreninger, skoler og andre interesserte.  Hovedmålet med planen er å få innspill til anlegg for aktivitet og rekreasjon i kommunen som kan gi tilgang til tilskudd gjennom Spillemiddelordningen.

.

For å kunne søke om spillemidler fra fylkeskommunen i Aust-Agder, må tiltaket være spilt inn og politisk vedtatt i Plan for anlegg for fysisk aktivitet og folkehelse, kapittel 9, Tiltaksplanen.

Plan for anlegg for fysisk aktivitet og folkehelse, kan du lese her.

Risør kommune ønsker å legge forholdene til rette for fysisk utfoldelse på alle nivåer, fra uorganisert lek til idrett på toppnivå. Økt aktivitet blant kommunens innbyggere er viktig for bedre folkehelse og forebygging av sykdom og er et sentralt element i Samhandlingsreformen.

For mer informasjon kan saksbehandler Lise Frøyna kontaktes på tlf. 37 14 96 33 eller e-post
lise.froyna@risor.kommune.no

Mer informasjon finner du på idrettsanlegg.no


Fristen for innspill er satt til 1. august 2018

Innspill sendes Risør kommune,
Postboks 158, 4952 Risør, eller på epost post@risor.kommune

Kjempesteinsmyra - Klikk for stort bilde

Sist endret 31.05.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Lise Frøyna

Saksbehandler
Telefon :37 14 96 33
Mobil :995 33 845
E-post :Lise.Froyna@risor.kommune.no
Login for redigering Login for redigering