Valg 2017: Står du i manntallet?

Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved Stortings- og Sametingsvalget. Du kan undersøke om du står i manntallet i Risør kommune i manntallslistene som er lagt ut på Kommunehuset, Risørhuset (biblioteket), Kiwi Søndeled og Joker Hopestrand. Listene blir liggende ute til og med 11. september. Du kan også ringe Risør kommune på tlf. 37 14 96 00 for å få opplyst om du står i manntallet.

Har du nylig flyttet til Risør og folkeregisteret har mottatt din flyttemelding innen 30. juni 2017, skal du stå i Risør kommunes manntall. Ble melding om flytting mottatt etter denne datoen, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra, og din stemme vil telle i fraflyttingskommunen. Du kan da velge om du vil stemme der på valgdagen eller om du vil forhåndsstemme.

Dersom du mener at du selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Klagen skal være skriftlig og den skal begrunnes.

Valgstyrets adresse er Risør valgstyre, Postboks 158, 4952 Risør.

Mer informasjon om Stortings- og Sametingsvalget 2017 finner du på Kommunal- og moderniseringsdepartementets valginformasjon: valg.no.

Sametingets valgmanntall 2017

Sametingsvalget avholdes samtidig med Stortingsvalget. Velgere til Sametinget bosatt i Risør kommune tilhører Sør-Norge valgkrets. For Sametingsvalget gjelder at du må ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret og du må være registrert i Sametingets valgmanntall. Dette finnes utlagt til gjennomsyn på samme steder som valgmanntallet til Stortingsvalget (se ovenfor). Fristen for å registrere seg i valgmanntallet til Sametinget er 30. juni samme år som valget gjennomføres.

I Risør kommune er færre enn 30 personer registrert i Sametingets valgmanntall. Det innebærer at valg til Sametinget skjer via forhåndsstemmegiving i perioden 1. juli - 8 september.

Les mer om Sametinget.

 

Valglogo_gull_bokmaal.jpg - Klikk for stort bilde

Sist endret 19.07.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Malin Paust

Rådgiver
Telefon :37 14 96 26
Mobil :976 13 288
E-post :malin.paust@risor.kommune.no
Malin  Paust

Øyvind Bjørndal

Fagleder fellestjenester
Telefon :37 14 96 58
E-post :Oyvind.Bjorndal@risor.kommune.no
Login for redigering Login for redigering