Kurs i mestring av belastning (KIB) 2017

Logo Frisklivssentralen - Klikk for stort bilde Frisklivssentralen i Risør kommune starter “Kurs i mestring av belasting (KiB)” 19. september 2017. Påmeldingsfristen er 1. september 2017. Påmelding til telefon: 94 50 83 96.

Kurset regnes som et svært viktig tiltak dersom man har utfordringer som gir symptomer på overbelastning. 

KiB logo.JPG - Klikk for stort bilde

Kurs i Mestring av Belastning - KiB, er beregnet på personer som ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger knyttet til både privatliv og arbeid. Hva som oppleves som en belastning er individuelt, men kan betegnes som en ubalanse mellom det man makter, trenger eller forventer, og den opplevde situasjonen. Belastning er en opplevelse av manglende kontroll og mestring. Tegn/symptomer på overbelastning kan være:

-              Tretthet, utmattelse og vansker med konsentrasjonen

-              Muskelspenninger og smerter

-              Negativt selvbilde og tristhet

-              Raskere irritert og problemer med søvn og uro

Hva går kurset ut på?

Dette er et kurs som er bygd på kognitiv teori. Kursdeltakerne undervises i å bli oppmerksom på tankene sine og å se sammenhengen mellom tanker og følelser. Ved å gjenkjenne og endre uheldige mestringsmåter, vil kursdeltakerne lære en mer hensiktsmessig måte å løse problemer på.

Kurset er ikke ment som terapi, men skal gi deltakerne mulighet til selv å påvirke eller endre tankemønstre. Dette gjøres både ved aktiv deltakelse i kurset og med hjemmeoppgavene mellom samlingene. DET ER IKKE NØDVENDIG Å FORTELLE OM EGNE PROBLEMER PÅ KURSET. Kurset har plass til mellom 10-12 deltagere. Kursboka ”Kurs i mestring av belastning” blir brukt aktivt på hele kurset.

KiB-kurset ledes av to godkjente spesialsykepleiere, Åsne Austvik Johansen og Svein Andresen.

Kurset går over 8 kvelder.

I tillegg kommer to oppfølgingskvelder i månedene som følger.

Kurssted: Møtelokalet til Psykisk helse, Sirisvei 14.

Kursavgift: kr 500 (Dekker kursmateriell, frukt, kaffe, etc.)

Ring gjerne for mer informasjon, eller se på : www.psykiskhelse.no  og www.fagakademiet.no

Sist endret 18.08.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Christine Kåsin Sønningdal

Fysioterapeut
Telefon :945 08 396
E-post :christine.kasin.sonningdal@risor.kommune.no
Login for redigering Login for redigering