Søknad om barnehageplass

Søknadsfristen for hovedopptaket for barnehageplass fra 1 august er

1 mars

Risør kommune har samordnet opptak til både private- og kommunale barnehager. Dette innebærer at foreldre/foresatte kan søke på et felles skjema til alle barnehagene. Tildeling av plass samordnes så langt det er mulig med søkers prioriteringer. Det kan søkes om hele og delte plasser.

Barnehagemyndigheten oppfordrer foreldre/foresatte om å søke i god tid innen fristen 1. mars. Alle søkere er da garantert plass til hovedopptaket 1. august førstkommende barnehageår.

Dersom foreldre/ foresatte ønsker oppstart senere enn hovedopptaket 1 august kan barnehagene ta i mot barn, dersom de har ledig kapasitet.

Aktuelle opptaksdatoer er da 1 oktober, 1 januar og 1 april. Barnehagemyndigheten oppfordrer foreldre/foresatte om å søke i god tid innen fristen 1. mars også til ønske om oppstart til disse opptakene. Eventuelle opptak utover i barnehageåret må vurderes fortløpende.  

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Barnehagemyndigheten i Risør kommune legger til rette for en samordnet opptaksprosess.

Barnehageåret 2018-2019

Dersom du ønsker barnehageplass i løpet av neste barnehageår kan du fylle ut denne søknaden

Søknadsskjema for barnehageplass fra og med 1. august 2018 (barnehageåret 2018/19)

Barnehageåret 2017-2018

Dersom du ønsker barnehageplass i inneværene barnehageår kan du fylle ut denne søknaden

Søknadsskjema for barnehageplass fra og med 1. august 2017 (barnehageåret 2017/18)

Dersom du har spørsmål om barnehageplass kan du ringe den enkelte barnehage eller barnehagefaglig rådgiver Janne Broms.

Skjemaet skal benyttes for søknad om NY barnehageplass og ved ønske om bytte av barnehage. Ved ønske om endring av plass, ta kontakt med avdelingsleder i barnehagen.

Barn maler høstløv - Klikk for stort bilde

Sist endret 01.03.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Janne Broms

Barnehagefaglig rådgiver
Telefon :37 14 96 61
E-post :janne.broms@risor.kommune.no
Tjenestebeskrivelse (1)
Login for redigering Login for redigering