Informasjon om eiendomsskatt 2018 med klagefrist

Eiendomsskattelisten legges ut på Kommunehuset til offentlig ettersyn i perioden 01.03. - 31.03.2018. Listen vil også bli lagt ut på kommunens hjemmeside. Klage på fastsatt eiendomsskatt kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. Klagefrist i 2018 er 12. april.

Faktura for perioden 01.1.- 28.2.18 er også skatteseddel.

Mer informasjon om eiendomsskatt 2018

Bystyret vedtok 14.12.2017 å holde eiendomsskattegrunnlaget uendret fra 2017 til 2018.  Eiendomsskattetaksten har økt med til sammen 40 prosent av det opprinnelige skattegrunnlaget i perioden 2003 til 2018.

Eiendomsskattesatsen er satt til 7 promille av grunnlagsbeløpet, som igjen er 50% av skattetaksten.

For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet, gjelder en reduksjonsfaktor på 50 prosent av takstverdi. Eiendomsskatten skal fordeles på minst to terminer. For de fleste eiendommer er den fordelt over seks terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, se utfyllende informasjon om eiendomsskatt i Risør kommune.

Klage på fastsatt eiendomsskatt kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere.

Klagefrist 2018 er 12. april 

Klageadresse:
Risør kommune
Eiendomsskattekontoret
Postboks 158
4952 Risør

Risør kommunes byvåpen - Klikk for stort bilde

Sist endret 12.02.2018
Fant du det du lette etter?
Artikkel (1)
Login for redigering Login for redigering