Mottakere av kunststipend og prosjektstipend 2017

Risør kommune deler hvert år ut to stipend til profesjonelle kunstnere; et Kunststipend som for 2017 er på 210 000 og et Prosjektstipend på 30 000. Kunststipendet skal gi en kunstner større mulighet til å etablere seg som kunstner, bli kjent med Risør og kollegaene i Kunstparken. Dette er en toveis gevinst. Den som kommer for et år, og de som tar imot for et år. Kunststipendet omfatter til gratis atelier i Kunstparken som skal brukes i stipendperioden. Stipendet tildeles kunstnere innen kunstfeltene visuell kunst, musikk og litteratur. Det var i alt 19 søkere til dette stipendet. I år tildeles Kunststipendet kunstfotograf Ole Brodersen og prosjektstipendet går til kunstfotograf Ketil Olav Sand.

Utdeling av Risør kommune kunststipend 2017 28. juni 2017, Halvorsens hage etter åpningskonsert for Risør Kammermusikkfest

Prosjektstipendet tildeles kunstnere som har tilknytning til Risør kommune. Stipendet skal gi kunstnere mulighet til å fordype seg i en ide for en kortere periode. Det var i alt 8 søkere til dette stipendet.

Kommunens stipendordning har akkurat blitt evaluert og kommunen har gått gjennom stipendordninger i hele Sør-Norge. Risør er den eneste kommunen i Agder som har et kunststipend av denne størrelsen og som kan søkes av kunstnere fra hele landet. Stipendkomiteen for 2017 har bestått av billedkunstner Thomas Hestvold, kunsthåndverker Regian Cox og kultursjef Jorunn Bøe.

Risør kommunes Kunststipend 2017 tildeles kunstfotograf Ole Brodersen

Om sin kunstneriske arbeidsmetode sier han: Mine arbeider utforsker møter mellom mennesket og naturen. I fotografiserien Trespassing, som jeg har arbeidet med siden 2011, plasserer jeg ulike menneskeskapte objekter i landskapet. Naturkreftene omplasserer fritt disse markørene under eksponering. Målet har vært å fange disse bevegelsene i et område avgrenset av kameraet, der de kan utspille seg uten menneskelig kontroll i romtiden til opptaket.

Av forskjellige materialer, for eksempel: Garn, seilduk og tau, lager jeg markører som inntar landskapet.

Materialene finner jeg ofte i bua til bestefar eller på seilloftet til min far i Lyngør.

Vind, havstrømmer og bølger i skjærgården utnyttes, og med et kamera registreres hvordan naturen komponerer og omplasserer markørene. Arbeidene er et resultat av værforholdene den dagen, men også hvilke markører som blir brukt. Dette gjør det mulig for naturen å formlegge seg.

Om seg selv sier han:

Jeg vokste opp i Lyngør og familien min har bodd her i tolv generasjoner. Min far er seilmaker og min bestefar var sjømann. Jeg rodde til skolen og seilte fra jeg var seks år gammel. For noen år siden seilte jeg rundt Atlanterhavet i en 120 år gammel losskøyte. I sommer flytter jeg hjem igjen og inn i mine besteforeldres hus på Lyngørsida.

”Alle fotografiene fra Trespassing-serien er til nå gjort i skjærgården i og rundt Lyngør. Havet er for meg ikke bare et sted å leve, men det er også et mektig og fascinerende element. Dette landskapet bekrefter og omslutter min hverdag. Det er her mitt liv og mitt arbeid utspiller seg.”

Risør kommunes Prosjektstipend for 2017 tildeles kunstfotograf Ketil Olav Sand

I hans søknad heter det: Jeg søker prosjektstipendet fordi jeg arbeider med en fotoutstilling, oktober/november 2017 i Risør Kunstpark.

Risør og Agder har lange og sterke tradisjoner med kunsthåndverk og billedkunst, foto som kunstform har ikke like stor utbredelse. Men det gror.

Jeg vil gjerne kunne fortsette å jobbe for utbredelsen av foto som kunstform på Agder generelt og i Risør spesielt.

Mine utstillinger har vært formidlet av Den Kulturelle Skolesekken.

Møter med barn, unge og voksne i samtaler om bilder generelt og mine fotos spesielt, er ofte svært intenst og skjerpende. Spesielt med bakteppet av dagens teknologiske muligheter, som er suverene når det gjelder fotografering og publisering. Som kunstfotograf ser jeg en oppgave i å vise man må bruke tid, både før man gjør et opptak, når bildet lages, i utvelgelsen og publiseringen. Det er et paradoks —en eksponering tar 1/125 sekund, men å lage bildet kan ta lang tid. Det handler om modning og kritisk blikk

Alle vil bli sett.

Det er en flom av likegyldige bilder.

Hvem skal se, og lytte, når alle publiserer alltid, over alt.

Hvordan skal vi kunne se og lytte når flommen truer med å drukne oss.

Faren for likegyldighet, for svekkelse av kritisk sans, er stor.

Kunststipend 2017 - Ketil Olav Sand og Ole Brodersen.jpg - Klikk for stort bilde

Sist endret 19.07.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering