Høring: Lokal forskrift for jakt og fangst av bever

Den 15. mai 2017 trådte en ny forskrift om forvaltning av bever i kraft. I forskriften framgår det at kommunene må utarbeide målsetninger og lokal forskrift om forvaltning av bever. Fastsetting av lokale forskrifter kan ikke delegeres, følgelig ligger denne myndigheten hos bystyret også for viltsaker.

Miljødirektoratet har nå vedtatt den lenge varslede forskriften om forvaltning av bever. Den trådte i kraft 15. mai i år og opphever samtidig den gamle forskriften av 2002, der bever- og hjorteviltforvaltninga lå i samme forskrift. I 2012 kom det ny hjorteviltforskrift, mens bever er blitt forvaltet etter forskriften av 2002 i påvente av denne nye beverforskriften.

I viltnemdas møte den 20. april i år ble kvotene for kommende jaktsesong fastsatt. Da ble fellingstillatelsenen for bever gitt etter den gamle forskriften. Beverjakt f.o.m. høsten 2017 forutsetter imidlertid at kommunen fastsetter ny lokal forskrift i samsvar med § 3 i den nye nasjonale forskriften. Slik lokal forskrift fastsettes i samsvar med vedtatt målsetting iht. § 2 i nasjonal forskrift.

Evt. innspill til forskriftsforslaget sendes på e-post til frode.lindland@gjerstad.kommune.no  innen 24. august 2017.

Saksfremlegg og forslag til ny forskrift kan leses her: Saksfremlegg (PDF, 101 kB)

Sist endret 04.08.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Frode Lindland

Skogbrukssjef i Gjerstad/Risør
Telefon :37 11 97 73
Mobil :945 14 862
E-post :frode.lindland@gjerstad.kommune.no
Login for redigering Login for redigering