Høring: Kommunedelplan for kulturminner

Risør kommune har, med støtte fra Riksantikvaren og Aust-Agder fylkeskommune, startet arbeidet med å lage en strategisk plan for kulturminner. Planen behandles som en kommunedelplan og legges nå ut til offentlig ettersyn/høring i seks uker.

Planen sendes ut til høringsinstanser som kan tenkes å ha gode innspill til innholdet og vil i tillegg bli varslet om i avisa og på kommunens hjemmeside og facebookprofil.

Risør har i to år hatt byantikvar gjennom Riksantikvarens byantikvarprosjekt, dette prosjektet ble avsluttet 31.7.2017. Kulturminneplanen er utarbeidet av byantikvaren i prosjektperioden. Risør bystyre har vedtatt å videreføre stillingen og ansette byantikvar i fast stilling fra 2018. Videre oppfølging av innholdet vil derfor legges til denne stillingen. Enhet for plan og byggesak har i mellomtiden ansvaret for å legge planen ut til høring.

Planen består av en strategisk del for videre arbeid med kulturminner samt en gjennomført temadel som omfatter en kvalitetssikring av kommunens hensynssoner for kulturmiljø.

Innspill sendes til: Risør kommune v/Enhet for plan og byggesak, P.b. 158, 4952 Risør.

Høringsfrist: 16. oktober 2017.

Dokumenter i saken:

Vedtak om å legge plan til høring, sak 40/14 (PDF, 341 kB)

Strategisk plan for kulturminner 2017 (PDF, 2 MB)

Temadel - Evaluering av 57 hensynssoner i Risør kommune (PDF, 18 MB)

Sist endret 04.09.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Heidi Rødven

Leder Enhet plan- og byggesak
Telefon :37 14 96 13
Mobil :474 54 768
E-post :heidi.rodven@risor.kommune.no
Login for redigering Login for redigering