Høring: Detaljreguleringsplan for Caspersensvei 81

Miljø- og teknisk komité vedtok den 23. august 2017 å legge detaljreguleringsplan for Caspersensvei 81, gnr. 14 bnr. 349, ut til offentlig ettersyn/høring i medhold av § 12-10 i plan- og bygningsloven.

Det reguleres for omlag 40 boenheter. Boligene vil være frittliggende, kjedet og/eller leiligheter.

Skriftlige innspill sendes til Risør kommune v/ Enhet for plan- og byggesak, PB 158, 4952 Risør, eller på e-post til postmottak@risor.kommune.no

Høringsfristen er satt til 9. november 2017.

Dokumenter til høring:

Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Reguleringsplan (PDF, 525 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 203 kB)

Tegninger. Illustrasjonsplan (PDF, 5 MB)

Tegninger. Snitt A og B (PDF, 2 MB)

Tegninger. Snitt C og D (PDF, 2 MB)

Tegninger. Avkjørselplan (PDF, 73 kB)

Melding om vedtak (PDF, 476 kB)

Følgebrev (PDF, 257 kB)

Sist endret 26.09.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering