Kunst- og kulturstøtte fra Aust-Agder fylkeskommune

Felles søknadsfrist for alle ordningene er 1. november 2017

Aust-Agder fylkeskommunes kulturpris 2017

Aust-Agder fylkeskommune hedrer hvert år fremtredende kunstnere og kulturarbeidere med Aust-Agder fylkeskommunes kulturpris. Kandidater til prisen hentes fra et vidt kulturbegrep og har i årenes løp omfattet blant annet billedhugger Arne Vinje Gunnerud, folkemusiker Kirsten Bråten Berg, forfatter Karl Ove Knausgård, scenekunstner Bentein Baardson, idrettsutøver Erik Mykland,  bygningsverner Else Rønnevig og Kortfilmfestivalen.

Aust-Agder fylkeskommunes kulturpris kan deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner som har særlig tilknytning til kulturlivet i fylket, og som har gjort en innsats som kommer hele eller en større del av fylket til gode. Formålet med kulturprisen er å stimulere kulturlivet ved å gi honnør for særlig fortjenestefull innsats.

Alle kan foreslå kandidat til kulturprisen. Forslaget må inneholde beskrivelse av kandidatens innsats, gjerne vedlagt dokumentasjon og en begrunnet vurdering.

Aust-Agder fylkeskommunes kulturstipend 2017

Aust-Agder fylkeskommune deler i 2017 ut to kulturstipend, hvert på 50 000 kroner. Formålet med stipendet er å gi bedre arbeidsvilkår og inspirasjon til aktive kulturarbeidere bosatt i fylket. Stipendene gis fortrinnsvis til innsats eller studieobjekt som er fylkesomfattende eller av regional interesse, og i tilfeller der ordinære statlige ordninger ikke er til stede.

Nominasjon til kulturpris eller søknad på kulturstipend sendes til postmottak@austagderfk.no

Se mer informasjon om kulturpris og kulturstipend på
https://www.austagderfk.no/priserogstipend


Aust-Agder-stipendet 2018

Aust-Agder fylkeskommune har etablert et arbeidsstipend for kunstnere innen billedkunst, kunsthåndverk og tilgrensende kunstuttrykk innen visuell kunst.

Formålet med arbeidsstipendet er å bidra til kunstnerisk utvikling, kunstnerisk nyskaping og økt kunstnerisk mangfold i Aust-Agder. Ved å gi en kunstner/kunstnergruppe anledning til kunstnerisk virke i ett år, vil en få tilført ny kunstnerisk kompetanse som vil komme Aust-Agders befolkning til gode.
Arbeidsstipendet er på 232 500 kroner, og utdeles inntil én gang per år. Det skal bidra til å dekke den aktuelle kunstners/kunstnergruppes kostnader til kunstnerisk virke i stipendperioden. Søkere bør fortrinnsvis være bosatt og ha sitt virke i Aust-Agder. Det kan gjøres unntak fra dette, men det forutsettes da at kunstprosjektet har tilknytning til fylket eller skal realiseres i fylket. Søkere må kunne dokumentere kunstnerisk kompetanse som utdanning, utstillingsaktivitet og annen kunstnerisk aktivitet. Søknaden må inneholde en beskrivelse av hva stipendet tenkes disponert til.

Det vises for øvrig til retningslinjer for stipendet som finnes på https://www.austagderfk.no/priserogstipend.

Søkere må benytte eget søknadsskjema som åpnes 1. oktober 2017. Se www.austagderfk.no


Tilskuddsordninger

 

Tilskudd til kunstproduksjon
Se retningslinjer:
https://www.austagderfk.no/tjenester/kultur-idrett-og-folkehelse/kultur/tilskuddsordning-for-kunstproduksjon/

Spørsmål kan rettes til:
Kultursjef Hege Solli
Telefon 37 01 73 52
E-post: hege.solli@austagderfk.no

AAFK_Logo_RGB.jpg - Klikk for stort bilde

Sist endret 11.10.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering