Ny lov om naturskadeerstatning

 

Fra 1. januar 2017 trådte en ny lov om naturskadeerstatning i kraft.

Innføring av ny lov får betydning for alle som blir rammet av naturskader.  Det lokale lensmannsskjønnet er ikke lenger aktuelt . Nå skjer all saksbehandling i Landbruksdirektoratet og søker er selv ansvarlig for å sende inn elektronisk  søknad med nødvendige vedlegg.  Se informasjon i vedlagte brev.  Der framgår der at naturskadeordningen bare gjelder skader på infrastruktur/veier og dyrka mark som ikke kan dekkes av de vanlige forsikringsordningene. Mer informasjon kan også finnes på: www.naturskadeordningen.no. 

Vedlegg:

Info om ny naturskadeordning (PDF, 166 kB)

Sist endret 18.10.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering