Sluttbehandling Rønningsåsen

Risør bystyre har i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12 egengodkjent detaljreguleringsplanen for Rønningsåsen i møte 28.09.2017, sak 82/17. Planen omfatter boligområde med tilhørende båtplasser og sjøboder.

Vedtatt saksfremlegg og plankart med bestemmelser kan sees under.
Eventuelle henvendelser kan rettes til: Risør utvikling og vekst v/Tine Karlsvik

Saksfremlegg (PDF, 258 kB)

Plankart (PDF, 6 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Bestemmelser

Reguleringsplan Rønningsåsen.PNG - Klikk for stort bilde

Risør bystyres endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. IV, påklages til departementet. Endelig klage fremsettes skriftlig og sendes Risør kommune v/enhet for plan- og byggesak innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens § 15-2. Eventuelle krav fremsettes skriftlig til Risør kommune, postboks 158, 4952 Risør kommune.

Sist endret 20.10.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering