Introduksjon til BTI-modellen og kompetanseprogram

BTI logo.JPG - Klikk for stort bilde Alle ansatte som jobber med barn og unge i Risør kommune, eller med voksne med ansvar for barn, var torsdag 19. og fredag 20. oktober invitert til introduksjon av BTI-modellen og felles kompetansehevingsprogram. Presentasjonene og link til filmopptak finnes her.

Del 1: Introduksjon av BTI-modellen og felles kompetansehevingsprogram

  • Hvorfor har Risør kommune valgt samarbeidsmodellen Bedre Tverrfaglig Innsats? ved kommunalsjef Inger B. Lunde
  • BTI-modellen i Risør kommune, ved prosjektleder BTI Malin Paust
  • Barnevernet og tillit mellom tjenestene i Risør, ved barnevernleder Knut Hagen
  • Hva viser 0-punktsmålinga? ved Liv Drangsholt, KoRus Sør

Filmopptak av del 1: Introduksjon

Presentasjon Del 1 (PDF, 2 MB)

Handlingsveiledere og verktøy

Ta kontakt med Malin Paust, leder for arbeidsgruppe barnehage Ingveig Urfjell, eller leder for arbeidsgruppe skole Carl Anton Jonassen om du har spørsmål eller vil gi innspill til handlingsveileder og verktøy.

Del 2: Å snakke om det vanskelige - hvordan legger jeg til rette for godt samarbeid?

ved Elisabeth Hellzén og Inger Hodne, RBUP, samt Liv Drangsholt, KoRus Sør og Anne-Lill Nilsen, RVTS

Filmopptak av del 2: Å snakke om det vanskelige

Presentasjon Del 2 (PDF, 2 MB)

Videre kompetansehevingsprogram (PDF, 434 kB)

Hvordan er det å snakke med meg? Hvilke barn passer meg best? Liv Drangsholt (KoRus Sør), Inger Hodne og Elisabeth Hellzen (RBUP) Deltakere fra kommunale barnehager og skoler reflekterer over spørsmål fra Samarbeid Sør Engasjerte deltakere fra private barnehager og hjelpetjenestene Anne-Lill Nilsen utfordrer deltakerne på å dele med seg av sine refleksjoner Barnevernleder Knut Hagen om barnevernet og tillit mellom tjenestene Liv Drangsholt minner om hvor i BTI-modellen vi befinner oss i eksemplene fra Elisabeth Hellzen og Inger Hodne Hva gjør jeg når jeg begynner å kjenne at «det er noe»? En magefølelse, en uro, noe vi blir forbauset over, noe som bekymrer oss. Hvordan kan det ta seg ut? Elisabeth Hellzen og Inger Hodne holder uroen mellom seg til uroen er nærmere konkretisert og de har besluttet hvordan de skal gå videre. Anne-Lill Nilsen (RVTS), Elisabeth Hellzen og Inger Hodne (RBUP) og Liv Drangsholt (KoRus Sør) presenterer det nye felles prosjektet Samarbeid Sør, som har utviklet et kompetanseprogram for BTI i samarbeid med Risør kommune.
Sist endret 26.10.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering