Høring: Detaljreguleringsplan for Sørbudal

Reguleringsplan for området Sørbudal, gnr. 3 bnr. 3, på Åkvåg, lå ute til høring i juni 2016. Fylkesmannen og Fiskeridirektoratet hadde innsigelse til planen. To småbåthavner og et område for båtopplag/parkering ble tatt ut for å imøtekomme innsigelsene. Nå er det gjort mindre endringer med en landfast brygge i Skudvika med tilhørende atkomst, samt foretatt forskyvninger av område for en småbåthavn i Kvernkilen. I tillegg er det gjort tilpasninger i reguleringsbestemmelsene for disse endringene. Det reviderte planforslaget legges herved ut til en begrenset høring til de partene som blir berørt. Høringsfrist: 23. november 2017.

 

Dokumenter i saken

Skriftlige innspill sendes innen 23. november til Risør kommune v/enhet for plan og byggesak, P.b. 158, 4952 Risør, eller post@risor.kommune.no

Oversiktsbilde av Sørbudalen (Risør kommune) - Klikk for stort bildeOversiktsbilde av Sørbudalen (Risør kommune)

Sist endret 26.10.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Heidi Rødven

Leder Enhet plan- og byggesak
Telefon :37 14 96 13
Mobil :474 54 768
E-post :heidi.rodven@risor.kommune.no
Login for redigering Login for redigering