Kontroll av avløpsvann fra bolig-, fritids- og næringseiendommer

 

Risør bystyre har vedtatt at det skal gjennomføres kontroll av avløpsvann fra eiendommer i kommunen. Kontrollen vil bli gjennomført på ulike måter og vil omfatte eiendommer som ikke er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett, dvs. eiendommer med private avløpsanlegg. Kommunen har en plikt og en rett til å føre tilsyn med private avløpsanlegg, herunder å foreta undersøkelser på privat eiendom og å pålegge eier å legge frem dokumentasjon eller foreta undersøkelser. 

 

Kontrollen vil utføres dels som et dokumenttilsyn av behandlede saker og dels med befaringer. Hensikten er å forhindre forurensning og avdekke eventuelle ulovlige utslipp. Dersom ulovlige utslipp oppdages, vil eier bli tilskrevet og pålagt å søke om godkjent utslipp. Vi oppfordrer alle som tror de kan mangle godkjent utslippstillatelse til å ta kontakt med kommunen for veiledning.

Kontaktpersoner:
Anders Auten Pedersen, tlf.: 37 14 96 39, anders.auten.pedersen@risor.kommune.no
Heidi Rødven, tlf.: 37 14 96 13 / mob.:47 45 47 68, heidi.rodven@risor.kommune.no

Kontrollen er hjemlet i forurensningsforskriftens kap. 12 og 13 og i §§ 48-51 i forurensningsloven.

Foto: Avlop.no. 06.11.17 - Klikk for stort bildeFoto: Avlop.no. 06.11.17 Avlop.no

Sist endret 07.11.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering