Høring: Endringer i forskrift om lokal boplikt

Risør bystyre har vedtatt at den lokale forskriften om boplikt (unntak fra konsesjonsfrihet) skal utvides til også å gjelde tomter i regulerte boligfelt. Det betyr at fra tomten kjøpes og til boligen skal være tilflyttet, skal det ikke gå mer enn ett år. I samsvar med tidligere bystyrevedtak gjelder ikke denne endringen Holmen og Flisvika, jamfør kart. Frist for merknader er 29. desember.

Forslag til ny forskrift er uendret på følgende punkter:

  • Eiendomsoverdragelser i nær familie omfattes ikke av boplikten. 
  • Det er boplikt på eiendommer som er eller har vært i bruk som helårsbolig samt for eiendommer med bebyggelse under oppføring der eiendom med ny bolig selges før boligen er tatt i bruk/tilflyttet.

Før Landbruksdirektoratet kan endre forskriften, skal saken være på høring i 6 uker.

Eventuelle merknader sendes: Risør kommune, Enhet for plan og byggesak, postboks 158, 4950 Risør eller post@risor.kommune.no innen 29. desember 2017.

Bakgrunn

Risør har siden 1979 hatt forskrift om lokal boplikt for eiendommer som er eller har vært i bruk som helårsbolig for å sikre at bosettingen i kommunen opprettholdes og at boligeiendommer ikke tas i bruk som fritidseiendommer.

Risør bystyre vedtok i 2012 å utvide forskriften til også å gjelde bebyggelse under oppføring. Det gjelder de situasjonene der eiendom med ny bolig selges før boligen er tatt i bruk/tilflyttet. 

Mer informasjon

Gjeldende forskrift om lokal boplikt

Konsesjonslovens § 7

Bystyresak 47/2017 Opprettholde, endre eller oppheve dagens kommunale bopliktforskrift 

Landbruksdirektoratet om konsesjon

Risør situasjonskart - boplikt - Klikk for stort bilde

Sist endret 15.11.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Liv Kirsten Eide

Jordbrukssjef i Gjerstad/Risør
Telefon :37 14 96 16
Mobil :900 94 961
E-post :Liv.Kirsten.Eide@risor.kommune.no
Login for redigering Login for redigering