Høring: Varsel om oppstart om endring av reguleringsplan for Risør sentrum

Bystyret i Risør vedtok den 14. april 2016 at rådmannen skulle starte prosessen med å endre reguleringsplanen for Risør sentrum.

Risør kommune har startet arbeidet med endring av reguleringsplanen for Risør sentrum, også kjent som «verneplanen». Hovedmålet med arbeidet er å lage en plan som tar hensyn til bygningsvern og byutvikling på en god og fremtidsrettet måte for innbyggerne, næringsdrivende og besøkende. Planen dekker mange tema, bl.a. vern og utvikling, næringsliv, gode bomiljø, parkering, steinmolo, grøntområder, nedgravde søppelanlegg, gamle ferdselsveier, brannsikring og sjøarealer. Planens bestemmelser og formål (kart) skal revideres og kommunen ønsker innspill til planens innhold og til byutvikling.

Det varsles herved om oppstart av planarbeidet i medhold av § 12-8, jf. § 12-8, i plan- og bygningsloven.

Dokumenter til planarbeidet kan sees her:

Hvor skal du sende innspill?
Alle innspill og merknader må være skriftlige og sendes til Risør kommune, P.b. 158, 4952 Risør eller på e-post post@risor.kommune.no. Det vil også bli mulig å levere innspill i kommunens postkasse på Torvet.

Har du spørsmål kan du kontakte Heidi Rødven – tlf.: 37149613 / 47454768, heidi.rodven@risor.kommune.no eller Anders Pedersen – tlf.: 37149639, anders.auten.pedersen@risor.kommune.no

Høringsfrist: 16.02.2018

Omriss sentrumsplanen til postkort Forslag 1.jpg - Klikk for stort bilde

Sist endret 17.04.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering