Vernepris og hederlig omtale

Risør kommune ønsker å gi Tom Ekevall Larsen og Heidi Schaad hederlig omtale for arbeidet som er nedlagt i eiendommen Mindalen og trekke det frem som et eksempel til etterfølgelse. Risør kommunes vernepris for 2017 tildeles Arvid Sollie for hans mangeårige og kompetente innsats innen bygningsvern. Prisen består av et diplom, blomster og en sjekk på 15.000 kroner.

Begrunnelse for hederlig omtale – Tom Ekevall Larsen og Heidi Schaad

Eiendommen Mindalen består av flere bygninger med hovedbygningen som er oppført i 1817 av prost Jens Schanche. Øvrige bygninger er kommet til i ettertid, bl.a. er mellombygget og uthuset oppført i 1920. Bygget er oppført som en lystgård, men har på 1900-tallet også vært benyttet til barnehjem for tuberkulosetruede barn og som leiligheter til ansatte i Risør Tremassefabrikk A/S.

Dagens eiere, Tom Ekevall Larsen og Heidi Schaad, kjøpte eiendommen i 2008 og har videreutviklet hagen og tilbakeført et større uthus som tidligere tilhørte eiendommen, det såkalte «Lillehuset», som er restaurert de seneste årene.

Bygningene framstår som svært godt vedlikeholdt med stor respekt for det originale. Proporsjoner og detaljer er beholdt og bidrar til at bygningene framstår som autentiske. Bl.a. er det mange originale vinduer, innadslående dører og tak som er tekket med tegl og sink. Helhetsinntrykket bidrar til å ivareta en høy verneverdi for anlegget.

Risør kommune ønsker å gi eierne en hederlig omtale for arbeidet som er nedlagt i eiendommen og trekke det frem som et eksempel til etterfølgelse.

Begrunnelse for Verneprisen 2017 – Arvid Sollie

Verneprisen går i år, for første gang, til en person som gjennom sitt mangeårige arbeid og høye kompetanse, er en engasjert og svært god ambassadør og kunnskapsformidler innen tradisjonshåndverk.

Arvid Sollie har gjennom en årrekke utført en solid og faglig svært kompetent innsats innen bygningsvern. Han er en håndverker som både brenner for gamle håndverksmetoder og som bruker dem i praktisk gjennomføring. Gjennom årene har han bidratt til at mange av de eldre bygningene i Risør kommune har blitt satt i stand etter antikvariske prinsipper. Det vil si at det er benyttet samme metoder som da bygningene opprinnelig ble bygd. Disse prinsippene sikrer en god ivaretakelse av gamle bygg på bygningenes egne premisser og bidrar dermed til en enda lengre levetid og et autentisk utseende. Arvid sin kompetanse videreføres gjennom eget firma og han holder også på med en etterutdanning på Norges Naturvitenskapelige Universtitet(NTNU). Dette er et 4-årig bachelorprogram innen tradisjonelt bygghåndverk og teknisk bygningsvern. Arvid bidrar derfor til at den immaterielle kunnskapen om gammelt håndverk lever videre.

Listen over gjennomførte prosjekter hvor bygningsvern har stått helt sentralt, er lang. Vi ønsker å trekke frem noen av dem:

 • Sundet (vinner av Verneprisen 2009)
 • Engholmen
 • Torvet 1
 • Hukken
 • Risør kirke
 • Søndeled kirke
 • Båtbyggeriene på Moen
 • Moen hovedgård
 • Grandalsmyra uthus og våningshus
 • Holt skolemuseum, Tvedestrand
 • Holgata 68, Tvedestrand
 • Husmannsplassen Lia, Gjerstad
 • Gjerstad prestegård
 • Flere prosjekter i Risør sentrum

Risør kommunes vernepris for 2017 tildeles herved Arvid Sollie for hans mangeårige og kompetente innsats innen bygningsvern. Prisen består av et diplom, blomster og en sjekk på 15.000 kroner.

Arvid Solli ble tildelt verneprisen 2017. Foto: Tore Myrberg iRisørArvid Solli ble tildelt verneprisen 2017. Foto: Tore Myrberg iRisør

Sist endret 15.12.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering