Frivillighetsprisen 2017

Frivilligheten er en av Risørs viktigste ressurser. Noen har prøvd å regne ut hvor mange timer frivillighet som legges ned i kommunen i løpet av ett år. Det er tusenvis av arbeidstimer. Men det er umulig å regne seg fram til, for frivilligheten er så mangfoldig. Fra en telefon og en oppmuntrende kommentar til de store løft med bygging av klubbhus eller kunstgressbaner.

Frivillighetsprisen for 2017 går til en person som har tatt mange store løft. I begrunnelsen fra frivilligsentralen, som står bak prisen, legges det vekt på at prisvinneren er samlende, alltid positiv og entusiastisk, flink til å rekruttere og få med seg folk og god til å lage blest om det han setter i gang.

Prisvinneren har hatt mange roller i lokalsamfunnet Risør. For eksempel sa han uten å nøle for ikke lenge siden ja til å sitte i styret i Risør By AS. Men det er fotballen og Risør Fotballklubb som er hans hovedarena. Risør hadde sikkert en eller annen gang fått en ny kunstgressbane og nytt friidrettsanlegg på Kjempesteinsmyra. Men jeg vil påstå at vi ikke hadde fått det så raskt, så billig og så bra uten prisvinneren. Og dette vet jeg en del om, siden jeg selv har sittet ved samme bord som prisvinneren i forhandlinger og informasjonsmøter mellom kommunen og Risør Fotballklubb.

Prisvinneren har vært med å skape Risør Fotballklubb til en inkluderende forening. Innvandrere og flyktninger er invitert med og hjulpet i gang, vi har stjernelaget for ungdom som har stor glede av fotballen men som trenger ekstra hjelp og støtte, vi har gatefotball, jentefotball og mye annet. Lista er lang, men profilen er klar; her skal alle med og alle føle seg sett og inkludert.

Prisvinneren er ofte flink til å løfte fram og heie på andre som kan få eller har fått priser innen idrett og frivillighet. I dag blir han selv satt pris på. Frivillighetsprisen for 2017 i Risør kommune går til Christian Axelsen.

Retningslinjer for utdeling av Frivillighetsprisen

Frivillighetsprisen i Risør er en årlig pris som deles ut av frivilligsentralen i Risør.
Prisen tildeles en initiativrik person, lag/ forening eller en organisasjon som med sine ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livaktivitet for andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygg samfunn.
Prisen er å anse som en anerkjennelse fra det lokale sivile samfunn i Risør kommune.
Lag, foreninger, organisasjoner og frivilligsentralen inviteres til å nominere aktuelle kandidater. Beboere i Risør kommune kan også på individuelt grunnlag nominere kandidater.
Innkomne forslag vurderes av styret i Frivilligsentralen i Risør, som på bakgrunn av disse retningslinjer vedtar hvem som skal få prisen. Det følger ikke penger med i prisen.

Formålet til Frivillighetsprisen

Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket 
seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og samfunnet.
Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram 
gode eksempler på resultater av frivillig innsats.
Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, 
alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.
Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige 
innsats over lengre tid, eller i et tidsavgrenset prosjekt. 

Christian Axelsen på idrettsbanen på Kjemesteinsmyra - Klikk for stort bildeChristian Axelsen på idrettsbanen på Kjemesteinsmyra

Sist endret 15.12.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering