Sluttbehandling. Reguleringsplan for Sørbudal, gnr/bnr 3/3

 

Risør bystyre har i sak 121/07 den 14.12.17, godkjent reguleringsplan for eiendommen Sørbudal på Åkvåg, i medhold av § 12-12 i plan- og bygningsloven. Planen regulerer bl.a. til 27 nye og 20 eksisterende hytter, båtplasser, interne veier og parkeringsplasser, område til renovasjonsbu og turstier. 

For ovennevnte vedtak gjelder: Risør bystyres endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. IV, påklages til departementet. Endelig klage fremsettes skriftlig og sendes Risør kommune v/enhet for plan- og byggesak innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens § 15-2.

Eventuelle krav fremsettes skriftlig til Risør kommune, postboks 158, 4952 Risør kommune. 

Dokumenter i saken:

Oversiktsbilde av Sørbudalen (Risør kommune) (Risør kommune) - Klikk for stort bildeOversiktsbilde av Sørbudalen (Risør kommune) (Risør kommune)

Sist endret 20.12.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Heidi Rødven

Leder Enhet plan- og byggesak
Telefon :37 14 96 13
Mobil :474 54 768
E-post :heidi.rodven@risor.kommune.no
Login for redigering Login for redigering