Sentrumsutvalget

Bystyret har vedtatt at det skal etableres et Sentrumsutvalg for Risør. Dette skal være et adhoc-utvalg som legger fram anbefalinger og forslag til tiltak som fører til en positiv utvikling av Risør sentrum.

Her er link til ordførers notat om sentrumsutvalget etter bystyrevedtaket 24. oktober 2017 (PDF, 470 kB)

Sentrumsutvalget ble konstituert 21. november 2017 og har følgende medlemmer:

  • Ragnhild Sigurdsøn, historiker, kommunikasjonssjef Grimstad kommune - LEDER
  • Rune Hansen, Miljøpartiet de Grønne (MDG),
  • Elen Lauvhjell, Arbeiderpartiet
  • Dag Songe, Høyre,
  • Line Granjord Paulsen, Venstre
  • Unni Olimb Norman, daglig leder Risør By AS
  • Andreas G. Stensland, arkitekt og planlegger Tvedestrand kommune
  • Terje H. Henriksen, næringsdrivende restaurantbransjen
  • Hans Ellef Høie, talsperson for Tangen Vel

 Sentrumsutvalget Foto Risør kommune - Klikk for stort bilde

Sentrumsutvalget skal legge fram en frittstående rapport som belyser følgende:

1. Hvilke faktorer styrker og svekker en positiv befolkningsutvikling i Risør sentrum*. Hvilke grep bør tas for å øke befolkningstallet og aktiviteten i sentrum?

2. Hvilke grep har andre byer tatt for å øke befolkningstall og aktivitet i mindre bysentra som kan sammenlignes med Risør? Hvilke omkringliggende og strukturelle forhold (utenfor selve bysentrum) påvirker utviklingen?

3. Hvilke scenarier kan man se for seg for en sentrumsutvikling i Risør fram mot 2040? Hvilke faktorer og utviklingstrekk underbygger scenarioene?

En avsluttende rapport skal gjennom analysearbeidet inneholde anbefalinger for en positiv sentrumsutvikling i Risør.

Det er ventet at sentrumsutvalget vil ferdigstille sin rapport 1. mai 2017.

Møtereferat

Referat fra konstituerende møte 21. november 2017 (PDF, 140 kB)

Referat fra møte 2, 28. november 2017 (PDF, 560 kB)

Referat fra møte 3, 12. desember 2017 (PDF, 189 kB)

Referat fra møte 4, 4. januar 2018 (PDF, 208 kB)

Referat fra ekspertmøte 30. januar 2018 (PDF, 264 kB)

Referat fra møte 6, 6.februar 2018 (PDF, 159 kB)

Notat fra studietur - Flekkefjord - Farsund - Egersund (PDF, 156 kB)

Referat fra møte 7, 27. februar 2018 (PDF, 310 kB)

Innspill fra folkemøte 12. mars 2018 (PDF, 193 kB)

 

Det er opprettet en facebookside; "Sentrumsutvalget i Risør";

https://www.facebook.com/Sentrumsutvalget/ 

 

Ressursbank

Det finnes mange rapporter, planer, utredninger og presentasjoner om byutvikling. Listen nedenfor vil suppleres.

Sist endret 21.03.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering