Borgerlig vigsel

Fra 1. januar 2018 kan du gifte deg borgerlig i kommunen. Her kan du lese mer om tilbudet i Risør kommune. Risør kommune tilbyr vigsel til alle personer som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge. 

Slik går dere fram om dere vil gifte dere borgerlig

  1. For å inngå ekteskap i Norge må Staten først gjennomføre en prøving av ekteskapsvilkårene. Dette må dere selv bestille fra folkeregisteret. De lager da en prøvingsattest som er gyldig i fire måneder. Mer informasjon om dette kan dere lese på Skatteetatens informasjonsside Veien til ekteskapet – steg for steg. Vi kan ikke gjennomføre vigsel uten at dere kan levere oss en gyldig prøvingsattest.
  2. Når dere har mottatt prøvingsattesten tar dere kontakt med kommunen for å avtale tid og sted. Vigsel må bestilles i god tid og senest fire uker før ønsket vigselsdato. Vi kan ikke garantere at vigsel kan gjennomføres på ønsket dato.

Vigsel på lørdager

I utgangspunktet legges det opp til at borgerlige vigsler i Risør kommune skal gjennomføres i kontortid på ukedager.

I 2018 har vi satt opp mulighet for vigsel på følgende lørdager:

  • 21. april
  • 12. mai
  • 16. juni (vigsler vil foregå i 1. etasje på rådhuset denne lørdagen)
  • 14. juli
  • 18. august (NB! pga. ferieavvikling må vigsler denne lørdagen være bestilt innen 25. juni)

Vitner

Brudeparet må sørge for at to vitner er til stede under seremonien, jf. ekteskapsloven § 11 andre ledd. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer.

Vigselslokale

Vigsel vil bli gjennomført i den store salen i 2. etasje på rådhuset i Risør sentrum. Det settes fram et bord med hvit duk og to stoler til brudeparet. Dersom dere ønsker blomster eller annen dekorasjon i lokalet må dere selv ordne og betale dette.

Dersom dere ønsker å avspille musikk, gjennomføre diktlesning eller annet må dette være avtalt i god tid før vigsel. Dere må selv ordne alt det praktiske og betale eventuelle kostnader knyttet til dette.

Dersom det ønskes at vigsel skal gjennomføres andre steder enn lokalet kommunen tilbyr må dette avtales særskilt. Vi vil da vurdere å få dekket nødvendige merkostnader for kommunen knyttet til dette.

Kostnad

Borgerlig vigsel i Risør kommune vil i utgangspunktet være gratis.  Dersom vigsel foregår ut over det vanlige tilbudet om tid og sted vil kommunen kunne vurdere å få dekket nødvendige merkostnader. Dette vil i så fall bli avklart med dere i god tid før vigsel.

Etter vigsel

Bekreftet kopi av utfylt og signert vigselsmelding sendes til ekteparet per post første virkedag etter vigsel. Dette vil være deres midlertidige vigselsattest. Kommunen sender og melding om vigsel til folkeregisteret som utsteder endelig vigselsattest.

Dersom du skal endre navn som resultat av vigselen må du ordne dette selv. Informasjon om hvordan du søker om dette finner du på Skatteetatens nettsider.

Trenger du nytt pass? Ta kontakt med Politiet i ditt distrikt. 

Kriterier

Det er visse vilkår i ekteskapsloven som må oppfylles for at man skal kunne gifte seg. Se kapittel 1 i ekteskapsloven.

Referanser

Illustrasjonsfoto: vigsel - Klikk for stort bilde

Sist endret 16.04.2018
Fant du det du lette etter?
Artikkel (1)
Login for redigering Login for redigering