Strategisk plan for kulturminner

Risør bystyre har i sak 5/18 den 25.01.18, godkjent kommunedelplan for kulturminner i medhold av § 11-5 i plan- og bygningsloven. 

Planen består av en strategisk del for videre arbeid med kulturminner, samt en gjennomført temadel som omfatter en kvalitetssikring av kommunens hensynssoner for kulturmiljø.

Dokumenter i saken kan finnes her:

Sist endret 22.03.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering