Status i folkehelseprogrammet i Agder

Aust-Agder og Vest-Agder ble programfylker i Nasjonalt folkehelseprogram sommeren 2017. Oppstarten av de fire utvalgte prosjektsatsningene er nå godt i gang. Til sammen er det 26 av 30 kommuner som er involvert i programmet og som nå skal arbeide med både rusforebyggende arbeid og mot en bedre psykisk helse blant barn og unge på Agder. For Risør kommunes del er det arbeidet med BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) som er hovedsatsingen innenfor folkehelseprogrammet. 

Agder er et godt sted å bo og vokse opp for flertallet av innbyggerne, men samtidig kommer en stor andel av befolkningen dårlig ut når det gjelder viktige parametere for levekår. Blant annet er andelen av unge med psykiske symptomer og lidelser signifikant høyere i Agder enn i landet som helhet.  Agder-fylkene har nå en god mulighet til å sette fokus på dette viktige området innen folkehelsearbeidet og gjøre et stort løft for våre barn og unge gjennom folkehelseprogrammet.

Prosjekter som er med i folkehelseprogrammet i Agder

1. «Bedre tverrfaglig innsats» (BTI) modell i folkehelsearbeidet. Lister regionen og Risør kommune er ledende aktører.

2. «Helsefremmende barnehager og skoler.» Lillesand kommune er ledende aktør, og har tett samarbeid med Grimstad kommune.

3. «Nye mønstre.» Bekjempe sosial ulikhet i barn og unges psykiske helse. Kristiansand kommune er ledende aktør.

4. «Sosiale nettverk og sosiale medier.» Lokalt rusforebyggende arbeid. Blå Kors Kristiansand er ledende aktør.

Mer informasjon om folkehelseprogrammet i Agder og hver prosjektsatsning finnes i informasjonsskriv fra Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner.

Kontaktinformasjon

Om folkehelseprogrammet i Agder: Folkehelserådgiver i Vest-Agder fylkeskommune Anne Mette Brustuen, telefon 977 74 038

Om BTI Agder og BTI-arbeidet i Risør kommune: rådgiver Malin Paust, telefon 976 13 288.

BTI logo.JPG - Klikk for stort bilde

 

 

Sist endret 21.03.2018
Fant du det du lette etter?
Artikkel (1)
Login for redigering Login for redigering