HØRING: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR RAVNEBERGET PUKKVERK

 

Reguleringsplan for utvidelse av Ravneberget Pukkverk legges herved ut på høring i medhold av § 12-10 i plan- og bygningsloven. Planforslaget innebærer en utvidelse mot vest og vil forlenge driften i området med 60 år. Terrenget rundt masseuttaket skal bevares. Det er laget konsekvensutredning for tiltaket. Utvidelsen er i samsvar med kommuneplanen. Plandokumenter kan sees nedenfor og i skranken på Kommunehuset. Innspill skal være skriftlig og sendes til Risør kommune, P.b. 182, 4952 Risør eller til post@risor.kommune.no.

Høringsfrist: 14.05.18 

Dokumenter i saken kan finner her

Sist endret 21.03.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Heidi Rødven

Leder Enhet plan- og byggesak
Telefon :37 14 96 13
Mobil :474 54 768
E-post :heidi.rodven@risor.kommune.no
Login for redigering Login for redigering