Alternativ Kompetanse Stige (AKS)

Prosjektet Alternativ Kompetanse Stige (AKS) var for ca. 10 år siden i vinden med stor aktivitet i Risør kommune. Universitetet i Agder (UiA) som bedrev veiledning og følgeforskning, betegnet AKS på denne måten:

  • Ledere som tør – og ansatte som vil
  • En modell for kompetansemobilisering nedenfra og opp
  • En modell som har skapt et bakrom for refleksjon

De var også opptatt av at viktige ferdigheter i fremtidig arbeidsliv vil være relasjonskompetanse og refleksjonskompetanse.

Hvorfor trekke fram dette nå?

Dels fordi det er motiverende å se at tankegangen som ligger bak AKS modellen er like viktig i dag som for 10 år siden.

Men først og fremst fordi 19 ferdig godkjente prosjekter nå er digitalisert og fortjener en «plass i solen». I det følgende er det listet opp de ulike prosjektene. Noe er tatt direkte inn i daglig drift, noe er videreutviklet og mange av de medvirkende har formalisert kompetansen sin eller på annen måte fortsatt å utvikle tjenesten. Mange funn, tanker og ideer er gyldige også i dag. 

Selv om hovedtyngden av de godkjente prosjektene er knyttet til Helse- og omsorgssektoren, var det mange som deltok i en eller annen form. TAKK for innsatsen til alle!

Vi anbefaler en kikk – for kunnskap, motivasjon og stolthet!

Tittel

Deltakere

Enhet/veileder

AKS-prosjekt i Risør kommune

Informasjonsforbedring (PDF, 5 MB)

Tanja Gryting, Tengel Digernes, Heidi Hødnebø, Beate Solli Blesvik

Habilitering/Kirsten Fjellstad

Tirsdagsklubben (PDF, 2 MB)

Ingeborg Røed, Anne Bjørg Granberg, Ingeborg Hope

Habilitering/Kirsten Fjellstad

Sensomotorisk stimulering ved brukerstyring av musikk (PDF, 635 kB)

Ingunn Grudal, Axel Holst, Vera Gruer, Sonja Haugstøl

Habilitering/Kirsten Fjellstad

«Ikke bare prat» (PDF, 14 MB)

Axel Holst, Tom Løvli, Torunn Strøm Ingvaldsen

Habilitering/Kirsten Fjellstad

Ridning som aktivitet (PDF, 2 MB)

Tom Løvli, Trond Lynghaug, Torstein Nydal

Habilitering/Kirsten Fjellstad

Linkenlys (PDF, 9 MB)

Synnøve Solberg, Jens Henrik Larsen, Ketil Olav Sand, Anne Marit Dalane

Habilitering/Kari Gundersen

Aldring og demens hos mennesker med utviklingshemming (PDF, 14 MB)

Øystein Rossland, Aud Homme Pettersen, Bodil Fidje Lien

Habilitering/Kari Gundersen

Tur og friluftsliv (PDF, 5 MB)

Øyvind Rasmussen, Bjørn Agvall Henriksen, Tengel Digernes

Habilitering/Kirsten Fjellstad

Sorgarbeid for mennesker med utviklingshemming (PDF, 6 MB)

Elin Nilsen, Hege Sagvollen, Linn Mari Grønstad, Olaf Moen

Habilitering/Ragnhild Eriksen

Tenk alternativt – kap 4.A (PDF, 612 kB)

Tom Løvli, Trond Lynghaug, Dag Olav Ausland

Habilitering/Kirsten Fjellstad

Vold og trusler på jobb (PDF, 19 MB)

Hilde Hansen, Gunnar Nyberg, Tengel Digernes, Kjell Roar Gruer, Elsa Lill Karlsen

Omsorg/Habilitering

Takling og registering av utfordrende adferd hos demente (PDF, 6 MB)

Åshild Hegge, Hilde Nilsen, Kristin Strøm Rosenberg

Omsorg/Anne Gro Krabbesund

Omsorg ved livets slutt (PDF, 3 MB)

Terje Eggesvik, Tone Gjernes

Omsorg/Anne Gro Krabbesund

Helsepersonellets rolle i rehabiliteringsprosesser (PDF, 2 MB)

Sonja Stamsø, Bjørg Østerholt, Brit Ausland, Reidun Nes, Ingrid Jensen

Omsorg/Kirsten Stensrud

Liv og røre på Frydenborg (PDF, 594 kB)

Bjørg S. Sørdal, Kirsti Christensen, Unni N. Egestad, Anne Lise Nilsen

Omsorg/Rønnaug Lanes

Utarbeide et arbeidsredskap som kan brukes ved vurdering av hjelpebehov hos brukere i Pleie, rehabilitering og omsorg (PDF, 2 MB)

Bjørg Sørdal

Omsorg/Rønnaug Lanes

Gutteaktiviteter i SFO (PDF, 2 MB)

Karin Jacobsen, Marianne Arntzen, Ingvild Næss, Lillian Røed

SFO/Solveig Vereide

Smerteregistrering (PDF, 7 MB)

Birger Andersen, Kaia Grønvoll, Kirsten Benestad

Omsorg/Siri Haavind

Aktivisering og stimulering av alvorlig demente (PDF, 3 MB)

Terje Eggesvik, Heidi Askvold, Ingunn Skaaland, Sigrunn Hageli

Omsorg/Anne Gro Krabbesund

 

Det finnes definitivt også spennende erfaringer i påstartede prosjekter som; Bevegelig-/ønsketurnus, Fra søknad til faktura, Vi er i samme båt, Psykiatri, Utviklingshemmede og psykiske lidelser, Matematikk uten bok, Energi, velvære og forebygging i hverdagen, Økonomistyring på sosialkontoret og Registrering av faglitteratur. Felles for disse er at de ikke ble endelig godkjent i kompetanserådet og heller ikke finnes i digital utgave.

 

AKS Alternativ Kompetanse Stige logo - Klikk for stort bilde

Sist endret 09.04.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering