Vedtatt: Reguleringsplan for Bommyr, Gnr. 27 Bnr. 16

 

Risør bystyre vedtok 22.03.18 (sak 32/18) å godkjenne reguleringsplan for Bommyr. Planen åpner bl.a. for utbygging av inntil 63 nye hytter, 36 uleieenheter, kafé- og servicebygg, uteaktivitetsområder og tre båthavner med tilsammen 110 plasser. Vedtaket er hjemlet i § 12-12 i plan- og bygningsloven.

For ovennevnte vedtak gjelder:

Risør bystyres endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. IV, påklages til departementet. Endelig klage fremsettes skriftlig og sendes Risør kommune v/enhet for plan- og byggesak innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens § 15-2. Eventuelle krav fremsettes skriftlig til Risør kommune, postboks 158, 4952 Risør kommune.

Dokumenter i saken kan leses her:

Sist endret 09.04.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Heidi Rødven

Leder Enhet plan- og byggesak
Telefon :37 14 96 13
Mobil :474 54 768
E-post :heidi.rodven@risor.kommune.no
Login for redigering Login for redigering