Forbud mot salg og slipp av heliumballonger

Risør bystyre fattet i sitt møte 26.04.2018 følgende vedtak:
1. Salg av heliumballonger er forbudt på offentlig område. Forbudet gjelder fra 15.05.2018.
2. Ballongslipp ved arrangementer er forbudt på offentlig område.
3. Rådmannen utreder mulighet for å håndheve/sanksjonere brudd på forbudet i politivedtekter og/eller annen forskrift.

 

Sist endret 01.05.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering