Totalforbud på aktivitet som kan føre til brann i skog og mark

.

Forbudet gjøres gjeldende umiddelbart og gjelder inntil forbudet oppheves. Opphevelse av forbudet vil bli publisert på brannvesenets/kommunenes nettsider. 

I tidsrommet 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. På grunn av svært lite nedbør den siste tiden er skogbrannfaren nå meget stor de fleste stedene på Agder. På denne bakgrunn har brannsjefene på Agder besluttet at det nedlegges totalforbud på aktivitet som kan medføre antennelse av skog og annen utmark.

Forbudet gjelder all aktivitet i skog og annen utmark, så som; skogsdrift, linjearbeid kraft og tele, skyting på skytebane, rydding og tynning, kantklipping av veinettet, sliping av jernbanelinje, all form for bål og grilling samt annen lignende aktivitet som kan medføre brann.

Eventuell søknad om dispensasjon på arbeid i skog og annen utmark i må tas opp med brannsjefen i Østre Agder brannvesen, Dag Svinseth på telefon 47 60 05 76.           

Forbudet er hjemlet i «Forskrift om brannforebygging § 3».

Østre Agder brannvesen logo.JPG - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Sist endret 29.05.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Østre Agder Brannvesen

110
Telefon :37 01 38 88
E-post :postmottak@arendal.kommune.no
Login for redigering Login for redigering