Informsjonsmøte om kommunedelplan ny E18 Dørdal - Tvedestrand

 

 

Nye Veier AS i samarbeid med Risør kommune arrangerer informasjonsmøte om kommunedelplan ny E18 Dørdal-Tvedestrand på Risør rådhus tirsdag 29. mai klokken 18.00.

Nye veier - Klikk for stort bilde nye veier - Klikk for stort bilde

Dette er et informasjonsmøte om hvordan veiprosjektet skal planlegges og hvordan allmennheten og ulike interessehavere skal involveres. Kommunedelplanen omfatter kommunene Bamble, Kragerø. Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad.

Planleggingen og det felles kommunedelplanarbeidet går i stadier. Nå er vi spesielt opptatt av hvilke samfunnsmål vi vil oppnå ved å bygge ny firefelts vei. Det viktigste for politikerne er å utvide bo- og arbeidsmarkedet i regionen. Det vil si at vi på overkommelig tid kan reise hjemmefra til og fra et langt større antall arbeidsplasser enn i dag. Det er også viktig med en tryggere vei med få eller helst ingen alvorlige ulykker. Det er viktig at allmennheten og interessehavere kommer med innspill til hvilke begrensninger som ligger i dagens veier og transportsystem og hva man ønsker oppnådd med nye veier.

Dette er IKKE møte for verken å presentere eller få klare innspill til hvor den nye E18 skal gå. Vi snakker nå om planleggingsområder der den nye veien KAN komme ut fra ulike hensyn, men ingen ting er bestemt. Foreslåtte korridorer og traseer vil bli presentert seinere og det blir rike muligheter til å kommentere og påvirke valgene da. Noen har allerede kommet med innspill og forslag til trasevalg, men dette er fortsatt en åpen prosess.

Nye Veier har som mandat og overordnet mål å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Nye Veier er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet. Nye Veier rangerer og bygger ut prosjekter med høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet før de med lav/negativ samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Redusert reisetid for veibrukeren er den viktigste faktoren som påvirker samfunnsnytten. Et viktig samfunnsoppdrag for Nye Veier er å ha en helhetlig tilnærming når veiprosjekter prioriteres. Trafikksikre hovedveier skal knytte bolig- og arbeidsmarkedsregioner til hverandre. Slik skal infrastruktur styrke næringslivets konkurranseevne og bedre folks hverdag. 

Nye Veiers overordnede mål måler effekter for landsdeler og regioner. Vi i våre kommuner vil alltid spørre oss hva som er godt og nyttig for oss som bor her. Folk i ulike grender og lokalsamfunn vil stille samme spørsmålet for sine nærområder. Et samordnet reguleringsarbeid, som vil nå er inne i, vil stille store krav til å finne balansen mellom lokale, regionale og nasjonale hensyn. Vi som politikere må kunne forstå og forklare hvilke hensyn som er veid mot hverandre og hvorfor avveiningene blir som de blir. Det er, som i mye annen politikk, utfordrende og vanskelig.  Alle kan ikke bli fornøyde og det vil bli interessemotsetninger. Målet med prosessen er at flest mulig blir fornøyde og at de overordnede målene for veiutbyggingen oppnås, sier ordfører Per Kristian Lunden. Han leder også styret for kommunedelplanarbeidet.

Sist endret 28.05.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering