RUV: Mulighetsstudie Risør Torv

Risør kommune ved Risør utvikling og vekst (RUV) startet høsten 2017 arbeidet med å se på en framtidig utvikling av Risør Torv i tråd med bystyrevedtak om «Nye Torvet» (saksnr. 8/17, 16.02.2017). Rådmannen mener at det er spennende å se på ny utforming av Risør Torv, og ønsker å etablere et nytt og nøkternt prosjekt med målsetting om å skape et enda mer levende og aktivt byrom for Risør.

Arbeidet med Nye Torvet er delt inn i tre faser:

FASE 1: Medvirkning og Mulighetsstudie (høst 2017 - mars 2018)

FASE 2: Bearbeiding og prosjektering (vår - høst 2018) Mulighetsstudiets fire scenarier har vært gjennom en faglig bearbeiding og et første planutkast og modellskisse ble ferdigstilt i mai 2018. Endelig planutkast skal tas videre til detaljprosjektering. Kommunen har mottatt kr. 100 000,- i tilskuddsmidler fra fylkeskommunen til detaljprosjekteringen.

FASE 3: Gjennomføring

Mulighetsstudie presenteres her, sammen med planutkast og bilder fra modell:

Mulighetsstudie (PDF, 24 MB)

Planutkast (PDF, 299 kB)

Bilde 1 fra modell (JPG, 3 MB)

Bilde 2 fra modell (JPG, 3 MB)

 

 

 

Torvet - Klikk for stort bilde

Sist endret 30.05.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Camilla Trondsen Solli

Prosjektleder RUV
Telefon :37 14 96 80
Mobil :911 68 798
E-post :camilla.trondsen@risor.kommune.no
Login for redigering Login for redigering