Offentlig ettersyn: Reguleringsplan for Lunheim

Miljø og teknisk komité vedtok 07.03.18, sak 12/18, å legge detaljreguleringsplan for Lunheim ut til offentlig ettersyn. 

Planen er i hovedsak i samsvar med kommuneplanen som gir anledning til å regulere til 4 hytter med tilhørende båtplasser. Planforslaget viser 5 hytter og ingen båtplasser. Hyttene legges bak 100-metersbeltet og får felles parkeringsplasser. Planen viser også en eksisterende hyttetomt.

Merknader/kommentarer til planen sendes Risør kommune v/Enhet for plan- og byggesak. PB 158, 4953 Risør innen 31. august 2018.

Vedlegg:

 

Sist endret 02.07.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Heidi Rødven

Leder Enhet plan- og byggesak
Telefon :37 14 96 13
Mobil :474 54 768
E-post :heidi.rodven@risor.kommune.no
Login for redigering Login for redigering