Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid. Flisvika

 

Kamperhaug Boligutvikling varsler oppstart av arbeid med å endre reguleringsplan for Flisvika

Hensikten med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av formålet «Småbåthavn» slik at havneanlegget kan tilpasses til nåtidens behov for plassering og manøvrering av fritidsbåter. Reguleringsplanen for Flisvika er 10 år gammel og behovene for plass til båter er endret fra den tiden. For å kunne svare på dette er det ønskelig å foreta en utvidelse av bryggeanlegget slik vedlagt planskisse viser. Utvidelsen skal gi mer plass til manøvrering mellom bryggerekkene. Det finnes få båtplasser for større båter i Risør og en slik utvidelse vil dekke dette behovet. Anleggets kapasitet for båtplasser vil ikke økes.

Vedlegg:

Sist endret 02.07.2018
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ahmed Imad Joseph

Avdelingsingeniør
Telefon :37 14 96 36
E-post :ahmed.imad.joseph@risor.kommune.no
Login for redigering Login for redigering