Bading frarådes i Barbulia (badeplassen i Urheia)

Nivået av såkalte termotolerante koliforme bakterier (vesentlig E. coli) i måleresultater mottatt torsdag denne uka tilsier at vannkvaliteten er "mindre god" for bading. Det målte nivået er ikke uakseptabelt høyt, men verdier har lagt på et "mindre godt" nivå ved badeplassen i Barbulia/Urheia over en lengre stund og samtidig økt noe siste uken. Derfor valgte kommunen likevel å gå ut med advarsel ved oppslag på badeplassen inntil videre. Merk at målinger ikke er foretatt i andre ferskvann.

Kommunen tar rutinemessig ukentlige vannprøver ved badeplasser i kommunen. Prøvene sendes til analyse for å avdekke eventuelle forhøyede forekomster av termotolerante koliforme bakterier (vesentlig E. coli) og etter et par dager får vi resultat av analysen. Badevannsprøvene blir analysert på en parameter som heter Termotolerante koliforme bakterier. Når vannprøve inneholder 100-1000 bakterier per/100 ml er den "mindre god", og regnes som uakseptabel ved verdier over 1000.

Badeplassen i Barbulia/Urheia - Klikk for stort bildeBadeplassen i Barbulia/Urheia

Sist endret 03.08.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering