Vedtatt: Detaljreguleringsplan for Ravneberget Pukkverk

 

Risør bystyre vedtok 06.09.18 (sak 67/18) å godkjenne reguleringsplan for Ravneberget pukkverk. Planen innebærer utvidelse av nåværende pukkverk mot nordvest og gir en forlenget levetid på ca. 60 år (1,8 mill m3) med tilsvarende produksjon som i dag. Vedtaket er hjemlet i § 12-12 i plan- og bygningsloven.

For ovennevnte vedtak gjelder: Risør bystyres endelige vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. IV, påklages til departementet. Endelig klage fremsettes skriftlig og sendes Risør kommune v/enhet for plan- og byggesak innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. plan- og bygningslovens § 15-2. Eventuelle krav fremsettes skriftlig til Risør kommune, postboks 158, 4952 Risør kommune.

 

Dokumenter i saken:

Vedtak sluttbehandling (PDF, 585 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 311 kB)

Reguleringsplan (PDF, 8 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 14 MB)

Ravneberget Pukkverk kart - Klikk for stort bilde

Sist endret 12.09.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering