BTI 0-punktsmåling 2016 - vinnere av responsprisen.jpg

I november - desember 2016 ble tjenesteutøvernes kunnskapsgrunnlag og kommunens praktiske arbeid med tidlig innsats overfor gravide, barn og unge kartlagt. Undersøkelsen ble gjennomført som et ledd i arbeidet med å innføre BTI-modellen (Bedre Tverrfaglig Innsats) i Risør kommune, og vil danne grunnlag for videre kompetanseutvikling innen feltet.

Sørlandsliv.no

Vi søker lærere til grunnskolene med søknadsfrist 1. april. Miljøterapeut/vernepleier knyttet til Søndeled skole med søknadsfrist 1. april.  Helgestillinger som fagarbeider ved Orreveien Ressurssenter med søknadsfrist 2. april. Vi søker tilkallingsvikarer i grunnskolen i Risør med søknadsfrist 10. april. Avdeling for psykisk helse og rehabilitering søker fysioterapeuter med søknadsfrist 10. april, miljøterapeut og fagarbeider med søknadsfrist 18. april

 

Ordfører Per Kr. Lunden bilde 4

Agder Energi - Lunde Gård blir Miljøfyrtårn - Inkluderende kommune - Besøk fra Arendal - Friluftsrådet Sør - Bystyret - Østre Agder

Fant du det du lette etter?

Kontakt oss

Tlf: 37 14 96 00
Åpningstid: Kl. 9-15
Besøksadresse
Kommunehuset
Furumoveien 1
Risør
Postadresse
Postboks 158
4952 Risør
Login for redigering Login for redigering