Parkering i Risør kommune

Risør kommune tilbyr parkering på avgiftsbelagte plasser, gratisplasser, utleieplasser, i boligsoneområde, MC-parkering og ladestasjoner for el-biler.

 • Korttidsparkering i Risør sentrum på anviste plasser, se inndeling i ytre og indre sone nedenfor
 • Gratis langtidsparkering på området ved Risørhallen på Viddefjell
 • Boligsoneparkering i enkelte sentrumsnære områder. Det kan søkes om sonekort for midlertidig boligsoneparkering.
 • Parkering for bobiler på gruslagt område på Tjenna mot avgift, se priser nedenfor.
 • MC parkering; det er regulert til MC-parkering ved Risørhuset, Risør Hotel og i Hasdalen.

Mynt og kort kan benyttes på parkeringsautomatene.  I tillegg kan det nå betales med appen "Risør parkering" (PDF, 55 kB). Appen er tilgjengelig både for Android og Apple. 

Avgiftssoner i sentrum (korttidsparkering)

 

Nye takster for parkeringsavgift i Risør fra og med 1.1.2017 kan du se her.

Sentrumsparkering - ytre sone

 • Tjenna, Skolegata, Fjellgata, Hasdalen og "rutebilstasjonen".
 • Parkering opp til 24 timer.
 • Avgift fra klokka 8.00 til 16.00 på hverdager og klokka 8.00 til 13.00 på lørdager.

Sentrumsparkering - indre sone

 • Alle parkeringsplasser bortsett fra de som er definert som sentrum - ytre sone eller boligsoneparkering.
 • Parkering opp til 2 timer.
 • Avgift fra klokka 8.00 til 16.00 på hverdager og klokka 8.00 til 13.00 på lørdager.

Bobilparkering Tjenna

 • 20 kr per time
 • Maks 100 kr per døgn

Elbil-parkering

 

 • Med ny forskrift om parkering som trer i kraft 1.1.2017 har EL-biler ikke lengre generelt fritak fra betaling på avgiftsbelagte parkeringsplasser. Merk at det kan være ladeplasser som er skiltet parkeringsskilt og underskilt om «EL-bil», «ladbar motorvogn» eller lignende. På de skiltene som står ute nå angir disse underskiltene ikke avgift, så på disse plassene står man fritt. Eventuelle tidsbegrensninger eller angivelser av tidsrom for parkeringsreguleringen gjelder akkurat som før.

 

Risør kommune har parkeringstjeneste for å sikre sirkulasjon på avgiftsbelagte plasser samt i boligsone. Parkeringstjenesten skal se til at eksisterende parkeringsplasser er tilgjengelige, og ha oppsyn med at kjøretøy parkeres i samsvar med gjeldende regelverk. Det ilegges parkeringsgebyr dersom kjøretøy er feilparkert og tilleggsgebyr der det ikke foreligger bevis for betaling.

Ditt ansvar er å følge skilter og gjeldende trafikkregler.
 

Sist endret 24.03.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Odd Arne Børset

Avdelingsingeniør samferdsel
Telefon :37 14 96 30
Mobil :91 69 79 85
E-post :odd.arne.borset@risor.kommune.no
Artikkel (1)
Login for redigering Login for redigering