Parkering i Risør kommune

Risør kommune har parkeringstjeneste for å sikre best mulig parkeringsforhold for flest mulig trafikanter. Parkeringstjenesten skal se til at eksisterende parkeringsplasser er tilgjengelige, og ha oppsyn med at kjøretøy parkeres i samsvar med gjeldende regelverk. Det ilegges parkeringsgebyr dersom kjøretøy er feilparkert og kontrollsanksjon der det ikke foreligger bevis for betaling.

Ditt ansvar er å følge skilter og gjeldende trafikkregler. Dersom det er uoverensstemmelse mellom informasjon gitt her, og skilt ute i veiene, skal skiltingen følges.

Risør kommune tilbyr parkering av flere kategorier

 • Parkering mot avgift i Risør sentrum på anviste plasser, se inndeling i ytre og indre sone
 • Utenom perioden 15. juni til 15. august er det gratis å parkere på Tjenna
 • Gratis langtidsparkering på området ved Risørhallen på Viddefjell
 • Boligsoneparkering i enkelte sentrumsnære områder. Merk at det inne i sonen finnes et mindre antall plasser som er regulert som avgiftsparkering, indre sone.
 • Parkering for bobiler på gruslagt område på Tjenna.
 • MC parkering; det er regulert til MC-parkering ved Risørhuset, Risør Hotel og i Hasdalen.
 • Reservert HC parkering flere steder, ulike vilkår om tidsbegrensinger
 • Tidsbegrenset parkering, eller parkering kun for personbiler; Solsiden"Markusplassen", Urheia, Sagjordet, Buvika, Kjærgårdsbakken, Sykehusgata, Mindalen og Søndeledtunet

Elbil-parkering

 • Elbiler har ikke generelt fritak fra betaling på avgiftsbelagte parkeringsplasser.
 • 6 ladeplasser ved parkeringsplassen på Tjenna.  Her er det gratis parkering for ladbare kjøretøy, maks parkeringstid er 3 timer.  Ladingen er en leveranse fra Grønn Kontakt og krever en avtale (kjøp), og vedkommer i streng forstand ikke selve parkeringen.
 •  4 ladeplasser ved Kommunehuset på Frydendal.  Disse er reservert besøkende og ansatte, samt tjenestebiler i arbeidstiden.
 •  6 ladeplasser ved parkeringsplassen på Kjempesteinsmyra ved Risørhallen / fotballbanen Disse plassene kan benyttes av besøkende på Kjempesteinsmyra, ansatte på skole og i barnehage.

Alle ladeplassene driftes av Grønn Kontakt.

Informasjon om ladestasjonene i Risør, brosjyre (PDF, 633 kB)

Betaling

 1. Mynt og kort kan benyttes på parkeringsautomatene.  
 2. Det kan også betales med appen "Risør parkering" (PDF, 55 kB). Appen er tilgjengelig både for Android og Apple. 
 3. Ved henvendelse til Risør kommune kan man kjøpe førhåndsbetalt parkering, SmartPark.  Parkeringsbrikke koster 1150,- kr i tillegg til at den må fylles med verdi for parkeringstiden.

Avgiftssoner i sentrum

Nye takster for parkeringsavgift i Risør fra og med 1.1.2017 kan du se her.

Sentrumsparkering - ytre sone

 • Skolegata, Fjellgata, Hasdalen og Rutebilstasjonen
 • Tjenna er med i denne sonen perioden 15. juni til 15. august, men gratis og uten tidsbegrensing ellers i året
 • Ingen begrensing i parkeringstid
 • Avgift fra klokka 8.00 til 16.00 på hverdager og klokka 8.00 til 13.00 på lørdager.

Sentrumsparkering - indre sone

 • Alle parkeringsplasser bortsett fra de som er definert som sentrum - ytre sone eller boligsoneparkering.
 • Parkering opp til 2 timer.
 • Avgift fra klokka 8.00 til 16.00 på hverdager og klokka 8.00 til 13.00 på lørdager.

Bobilparkering Tjenna

 • 20 oppmerkede plasser 5 x 10 meter
 • Avgift gjelder hele døgnet, alle dager
 • Fri bruk av strøm fra strømsøyler

 

Parkering under store arrangement / festivaler

Under store arrangementer styres parkeringen av arrangøren, og avvik fra ordningene beskrevet over vil forekomme.

Sist endret 11.12.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering