Kommunale planer

Planstrategi for 2016-2020 ble enstemmig vedtatt av Risør bystyre 27. oktober 2016 (sak 176/16). Planstrategien gir en oversikt over hvilke planer som skal utarbeides de neste årene. Planstrategi 2016-2020 (PDF, 778 kB)

Gjeldende kommunale planer

 

Kommuneplan 2014-2025

Ny kommuneplan ble vedtatt i Risør bystyre 24. september 2014.

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 (PDF, 435 kB)

Behovsplan barnehager 2013-2025 (PDF, 627 kB)

Brannsikringsplan (PDF, 2 MB) (2010)

Bredbåndstrategi (PDF, 452 kB) (2013)

Eierskapsmelding (PDF, 2 MB) (2016)

Energi- og klimaplan (PDF, 3 MB)(2010)

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2015-2020 (PDF, 905 kB) (fullversjon) og Kortversjon av Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2015-2020 (PDF, 3 MB)

Hovedplan for vann og avløp 2013 med vedlegg

Kommunikasjonsstrategi (PDF, 305 kB) (2013)

Kompetanseplan for barnehager 2016-2019 (PDF, 873 kB) (2016)

Kulturplan 2016-2020 (PDF, 3 MB)

Landbruksplan (PDF, 513 kB) (2005)

Omsorgsplan 2010 - 2020 (bladbar) og Omsorgsplan 2010 - 2020 (planprosess og vedtatt dok)

Parkeringsplan for Risør sentrum (PDF, 4 MB), vedtatt 25.1.2018

                    -Parkeringsplan -kart (PDF, 2 MB), vedtatt 25.1.2018

Plan for anlegg for fysisk aktivitet og folkehelse 2013-2016, revidert for 2018 (PDF, 895 kB)

Plan for etablering av bobilparkering i Risør sentrum (2015) (PDF, 2 MB)

Plan for tilsyn med barnehager 2015 - 2018 (PDF, 609 kB)

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2010 - 2016 (PDF, 458 kB)

SLT i Risør kommune (2015)

Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2025 (PDF, 2 MB) (2015)

Tidlig innsats i lærende fellesskaper 0 - 6 år 2015 - 2019 (PDF, 568 kB)

Tiltaksplan for bedre levekår blant barn og unge (PDF, 812 kB)(2013)

Verneplan (PDF, 2 MB) og reguleringsplan for Risør sentrum (1991, velg karttype Regulerings-/bebyggelsesplaner)  

 

Utredninger

Risør sentrum - Boligundersøkelse 2016 (PDF, 15 MB)

Boligutredning ("Utredning om kommunale boliger") 2014 (PDF, 2 MB)

Eiendomsutvalgets vurdering av bebygd og ubebygd kommunal eiendom (2014 (PDF, 6 MB)) (PDF, 6 MB)

Folkehelseoversikt. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Risør kommune 2015 (PDF, 2 MB)

Strategisk kompetanseplan - en utredning (2012) (PDF, 593 kB)

Utfordringsdokumentet til kommuneplanen (2013) (PDF, 2 MB)

Utredning om samlokalisering av helsetjenester (Risør helsesenter) 2014 (PDF, 2 MB)

Sluttrapport: Samordning av helsetjenester i Risør kommune (PDF, 1023 kB)(2016)

Utredning: Steds- og boligutvikling i Risør kommune (2016) (PDF, 769 kB)

Kommunereformen: Utredning om 6K, 4 K og E18-kommunen (PDF, 3 MB) (2016)

Kulturminneplan del 1: Evaluering av eksisterende kulturmiljø (PDF, 18 MB) (2016)

 

Andre kommunale dokumenter

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Veileder (PDF, 6 MB) (PS 150/16)

 

Utdaterte planer

(etter ryddejobb i forbindelse med Planstrategi for 2015/2016)

Barnehageplan 2003-2005 (PDF, 259 kB)

Barne- og ungdomsplan 2007 - 2011 (PDF, 471 kB)

Boligsosial handlingsplan (PDF, 233 kB)(2011)

IKT, Rammeplan for IKT-samarbeidet i Østregionen  (PDF, 469 kB)(2009)

Miljøestetisk plan (PDF, 24 MB) (2002)

Næringspolitisk plan (2002) (PDF, 14 kB)

Opplæringsplan 2007, Helse- og sosialetaten (PDF, 179 kB)

Opplæringsplan for grunnopplæring (2009 - 2012) (PDF, 270 kB)

Plan for habiliteringstjenesten 2005 (PDF, 419 kB)

Plan for rehabiliteringstjenester 2006 - 2008 (PDF, 417 kB)

Psykisk helse - Opptrappingsplan 2007 - 2010 (PDF, 366 kB)

Trafikksikkerhetsplan (PDF, 17 MB)

Universell utforming (prosjektplan 2009 - 2013) (PDF, 74 kB)

Sist endret 21.02.2018
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
Krever innlogging: Valgfri innlogging til: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}
{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}} hjelp

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltip']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardInnloggingTooltipUtenMinId']}}


{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre til skjemaet

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

Kommentarer

Totalt 0 stk. kommentarer.
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering