Årsberetning og regnskap

Rådmannens årsberetning og regnskap for 2017 legges fram for behandling i bystyret 5. juni 2018.

Årsberetning 2017 (PDF, 3 MB)

Regnskap 2017 (PDF, 3 MB)

Vedlegg: Indikatorer i Kommuneplan 2014-2025 (PDF, 3 MB) (ikke oppdatert på alle områder)

Enhetenes årsmeldinger for 2017

NAV (PDF, 2 MB)

Øvrige enheters årsmeldinger finnes i Virksomhetsmelding 2017 - 2018

 

Enhetenes årsmeldinger for 2016

Rådmannen og rådmannens stab (PDF, 2 MB)

Enhet for barnehage (PDF, 2 MB)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PDF, 2 MB)

Barneskolene (PDF, 2 MB)

Risør Ungdomsskole (PDF, 2 MB)

Voksenopplæringen i Risør kommune (VIRK) (PDF, 2 MB)

Enhet for omsorg (PDF, 2 MB)

Enhet for habilitering (PDF, 2 MB)

NAV (PDF, 2 MB)

Helse (PDF, 2 MB)

Enhet for plan og byggesak (PDF, 2 MB)

Enhet for eiendom og teknisk (PDF, 2 MB)

Enhet for kultur (PDF, 2 MB)

Barneverntjenesten Øst i Agder (PDF, 85 kB)

 

Årsberetning og regnskap for 2015

Årsberetning 2015

Vedlegg: Indikatorer i Kommuneplan 2014-2025

Regnskap 2015

Enhetenes årsmeldinger for 2015

Rådmannen og rådmannens stab (PDF, 2 MB)

Enhet for barnehage (PDF, 2 MB)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PDF, 2 MB)

Barneskolene (PDF, 2 MB)

Risør Ungdomsskole (PDF, 2 MB)

Voksenopplæringen i Risør kommune (VIRK) (PDF, 2 MB)

Enhet for omsorg (PDF, 2 MB)

Enhet for habilitering (PDF, 2 MB)

NAV (PDF, 2 MB)

Helse (PDF, 2 MB)

Enhet for plan og byggesak (PDF, 2 MB)

Enhet for eiendom og teknisk (PDF, 2 MB)

Enhet for kultur (PDF, 2 MB)

Enhet for støttefunksjoner (PDF, 2 MB)

Årsberetning og regnskap for 2014

Rådmannens årsberetning og regnskap for 2014 ble behandlet i bystyret 28. mai 2015.

Årsberetning 2014 (PDF, 2 MB)

Regnskap 2014 (PDF, 9 MB)

Enhetenes Årsmeldinger for 2014

Rådmannen og rådmannens stab (PDF, 650 kB)

Enhet for barnehage (PDF, 741 kB)

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PDF, 768 kB)

Barneskolene (PDF, 600 kB)

Risør Ungdomsskole (PDF, 683 kB)

Voksenopplæringen i Risør kommune (VIRK) (PDF, 537 kB)

Enhet for omsorg (PDF, 690 kB)

Enhet for habilitering (PDF, 564 kB)

NAV (PDF, 771 kB)

Barnevern (PDF, 635 kB)

Helse (PDF, 642 kB)

Enhet for plan og byggesak (PDF, 571 kB)

Enhet for eiendom og teknisk (PDF, 526 kB)

Enhet for kultur (PDF, 599 kB)

Enhet for støttefunksjoner (PDF, 578 kB)

Årsberetning og regnskap for 2013

Rådmannens årsberetning og regnskap for 2013 ble behandlet i bystyret  22. mai.

Årsberetning 2013 (PDF, 4 MB)

Regnskap 2013 (PDF, 15 MB)

Årsberetning og regnskap for 2012

Årsberetning 2012 (PDF, 4 MB)

Regnskap 2012 (PDF, 3 MB)

Årsberetning og regnskap for 2011

Årsberetning 2011 (PDF, 2 MB)

Regnskap 2011 (PDF, 3 MB)

Sist endret 01.06.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering