Betalingssatser

Her finner du betalingssatser og utleiesatser.

Risørhallen, Idrettsbygget og svømmehallen kan nyttes vederlagsfritt til trening for lag og foreninger som er tilsluttet Aust-Agder Idrettskrets eller trener personer under 20 år. Lag og foreninger må være hjemmehørende i Risør kommune.

Eiendomsskatt

Betalingssatser for plan- og byggesaker og kart- og oppmålingssaker (PDF, 648 kB)

Kommunale eiendomsgebyr 2017
Kommunale eiendomsgebyr 2017
Vare/tjenestePris u/mvaPris m/mva
Abonnementsgebyr vann1386.-1732,50,-
Abonnementsgebyr avløp1785.-2231,25,-
Vann per m37,34,-9,17
Avløp per m312,4015,50,-
Feie- og tilsynsgebyr270337,50
Tilleggepipe270337,50
Vannmålerleie per år341,78427,23,-
Helårsrenovasjon (rta)Se prisliste her
Fritidsrenovasjon (rta.no)Diffrensiert
Tilknytningsgebyr vann70008750,-
Tilknytningsgebyr avløp70008750,-
Utleie av kommunale bygg
Utleie av kommunale bygg
Leiepriser Kirkegata 1
Leiepriser Risør rådhus
Priser svømmehall (folkebadet)
Barnehagesatser gjeldende fra 1.1.2017
Barnehagesatser gjeldende fra 1.1.2017
OppholdBarn nr. 1Barn nr. 2Barn nr. 3KostBleier
100 %2 7301 9111 36535060
80 %2 4571 7201 22928050
70 %2 1841 5291 09224540
60 %1 9111 33895621030
Redusert foreldrebetaling : Grense: 500 500,- Gratis kjernetid: 417 000,- tom 31.07.17
SFO betalingssatser
SFO betalingssatser
Oppholdstid timer per ukePris per mndKost alle dagerKost inntil 3 dager
Over 15 timer2 490160100
Inntil 15 timer1 970160100
Inntil 10 timer1 490160100
Prisene er øket med 3 % fra tidligere satser i henhold til budsjettvedtak 2016/17. Søskenmoderasjon 30 % for 2. barn, og 50 % for påfølgende barn.
Båtplass 2017 Priser kommunal båtplass i Risør kommune.
Båtplass 2017
Type båtplassStørrelsePris
Uten akterfortøyning:under 15 fot1211
15 - 18 fot1436
18 - 22 fot1750
22 - 26 fot2303
26 - 30 fot3132
Med akterfortøyningunder 15 fot2565
15 - 18 fot2755
18 - 22 fot3408
22 til 26 fot4423
26 til 30 fot5475
Flytebrygge2,0 m3086
2,2 m3560
2,5 m4056
3,0 m4752
3,5 m5583
4 m6174
under 15 fot, èn utrigger2565
Stor plassStor plass9274
Venteliste500
På svaiunder 30 fot1210
over 30 fot1841
Vinteropplagpr. mnd.397
Pris/egenandel helse og omsorgstjenester
Egenandel helse og omsorgstjenester
Type tjenestetilbudAvd.Betalingssatser
TrygghetsalarmOMSUnder 2G kr 284,-/mnd. Over 2G kr. 345,-/mnd
Mat for hjemmetjenestens brukereOMSKr. 70,- pr. stk.
Praktisk bistand: Daglige gjøremål(hjemmehjelp)OMS/HABUnder 2G kr. 200,- pr. mnd. Over 2G Kr. 209,- pr.t. Maks egenandel er inntektsavhengig
Praktisk bistand-opplæring: Daglige gjøremålHABIngen egenandel
Dagopphold i institusjon, FrydenborgsenteretOMSKr. 80,- pr. dag.
Pleie og omsorg utenfor institusjonOMSIngen egenandel
Tjenester fra psykisk helseOMSIngen egenandel
Omsorgslønn. Til personer med særlig tyngende omsorgsarbeidOMS/HABIhht. tariff
Brukerstyrt personlig assistanseOMS/HABIngen egenandel. Ved praktisk bistand, se satser for dette.
Ferieavlasting. Innenfor habiliteringstjenestenHABIngen egenandel. Egenandel ved reiser.
Avlasting. Innenfor habiliteringstjenesten. For personer/familier med særlig tyngende omsorgsarbeidHABIngen egenandel
Avlasting i private hjem. For barneverns-og sosialtjenestens brukereHABIngen egenandel
Tidsbegrenset opphold i institusjonOMSkr.155,-/døgn
Avlasting i institusjonOMSIngen egenandel
Langtidsopphold institusjonOMSInntektavhengig oppholdsbetaling
StøttekontaktHABIngen egenandel
Sist endret 23.01.2017
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Risør kommune .

Telefon :37 14 96 00
E-post :post@risor.kommune.no
Tjenesteenhet (1)
Login for redigering Login for redigering