Handlingsprogram og økonomiplan

Rådmannens forslag til Handlingsprogram og økonomiplan 2018-2021 (PDF, 4 MB) behandles av formannskapet 22. juni. Formannskapets innstilling legges deretter ut til offentlig ettersyn. Komiteene gis anledning til å uttale seg innenfor sine ansvarsområder før endelig behandling av formannskapets innstilling i bystyret 7. september.

Det vises til eget dokument med status på indikatorer angitt i kommuneplanen (PDF, 3 MB) for hvert mål, samt målsettinger for perioden på indikatorer som direkte eller indirekte kan påvirkes av kommunen.

Handlingsprogram og økonomiplan 2017-2020 (PDF, 2 MB) vedtatt 1. september 2016 (PS 128/16).

Handlingsprogram og økonomiplan 2016-2019 (PDF, 2 MB) vedtatt 24. september 2015 (PS 117/15).

Handlingsprogram og økonomiplan 2015-2018 (PDF, 4 MB) vedtatt 28. august 2014 (PS 83/14)

Handlingsprogram og økonomiplan 2014-2017  (PDF, 3 MB) vedtatt 21. november 2013 (PS 112/13)

Handlingsprogram og økonomiplan 2013-2016 (PDF, 3 MB)  vedtatt 27. september 2012 (PS 132/12)

Handlingsprogram og økonomiplan 2012 - 2015 (PDF, 505 kB) vedtatt 25. august 2011 (PS 51/11)

HP ØP illustrasjon 2017-20.jpg - Klikk for stort bilde

Sist endret 04.09.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering Login for redigering