Virksomhetsplaner og budsjett

Rådmannens forslag til budsjett 2018 ble behandlet i formannskapet 23. november. Formannskapets innstilling ligger nå ute til alminnelig ettersyn fram til bystyrets behandling 14. desember.

Budsjett 2018 - Rådmannens forslag med formannskapets innstilling (PDF, 2 MB)

PP-presentasjonen av budsjettet (PDF, 2 MB) som ble gjennomgått i bystyret.

Rådmannens detaljbudsjett 2018 (PDF, 646 kB) (pdf) detaljbudsjett 2018 (XLSX, 236 kB)(skrivbar)

Virksomhetsplaner 2018 - foreløpig versjon

 

Rådmannens Virksomhetsmelding 2017- 2018 (PDF, 2 MB) (utprøving av nytt format, med Årsmelding 2017 og Virksomhetsplan 2018 i ett og samme dokument)

 

Oppvekst og integrering

Helse og omsorg

Samfunnsutvikling

Budsjett 2017

I henhold til kommuneloven §§ 45 og 46 skal bystyret innen utgangen av året vedta et bindende budsjett for det kommende kalenderår. Bystyrets budsjett (på det nivå dette er vedtatt) er bindende for det underordnede organ. Kommunelovens økonomibestemmelser inneholder også et absolutt krav om at budsjettet minst skal ha inndekning for alle driftsutgifter, og at budsjettet skal være realistisk med hensyn til driftsnivå.

Budsjett 2017 - vedtatt 15.12.2016 (PDF, 2 MB) (sak 203/16)

Bystyrets behandling av budsjettsaken kan sees via videoarkivet

Virksomhetsplaner 2017

Virksomhetsplan for det enkelte tjenesteområde utarbeides årlig og tar utgangspunkt i kommunens hovedmålsetning og satsingsområder, samt kommunens verdier. I det enkelte tjenesteområdes plan presenteres blant annet ansvarsområde, organisering, tiltak for å nå kommuneplanens målsetninger, økonomiske rammer og forutsetninger.

Oppvekst og integrering

Helse og omsorg

Samfunnsutvikling

Budsjett 2016

Budsjett 2016 - vedtatt 17.12.2015 (sak 199/15)

Detaljbudsjett 2016 (PDF, 815 kB)

Presentasjon av Rådmannens budsjettforslag 2016 for bystyret 12. november 2015 (PDF, 1017 kB)

Virksomhetsplaner for 2016

Budsjett 2015

Budsjett 2015 (PDF, 896 kB), vedtatt av bystyret 11. desember 2014, politisk sak 151/14

Detaljbudsjett 2015 (PDF, 5 MB)

Virksomhetsplaner for 2015

Budsjett 2014

Budsjett 2014, vedtatt av bystyret 12. desember 2013 (PDF, 3 MB) (sak 128/13)

Virksomhetsplaner for 2014

Budsjett 2013

Budsjett for 2013 (PDF, 6 MB), vedtatt av bystyret 13. desember 2012, PS 170/12 

Virksomhetsplaner for 2013

 

Budsjett 2012

Budsjett for 2012 ble vedtatt av bystyret 15. desember 2011, PS 88/11

Virksomhetsplaner for 2012

Virksomhetsplaner for 2011

Sist endret 04.12.2017
Fant du det du lette etter?

Relaterte ressurser

Login for redigering Login for redigering