Virksomhetsplaner og budsjett

Virksomhetsmeldinger 2017 - 2018

Årsmelding 2017 og Virksomhetsplan 2018 i ett og samme dokument

Rådmannens Virksomhetsmelding 2017- 2018 (PDF, 2 MB)

Oppvekst og integrering

Helse og omsorg

Samfunnsutvikling

Budsjett 2017

I henhold til kommuneloven §§ 45 og 46 skal bystyret innen utgangen av året vedta et bindende budsjett for det kommende kalenderår. Bystyrets budsjett (på det nivå dette er vedtatt) er bindende for det underordnede organ. Kommunelovens økonomibestemmelser inneholder også et absolutt krav om at budsjettet minst skal ha inndekning for alle driftsutgifter, og at budsjettet skal være realistisk med hensyn til driftsnivå.

Budsjett 2017 - vedtatt 15.12.2016 (PDF, 2 MB) (sak 203/16)

Bystyrets behandling av budsjettsaken kan sees via videoarkivet

Virksomhetsplaner 2017

Virksomhetsplan for det enkelte tjenesteområde utarbeides årlig og tar utgangspunkt i kommunens hovedmålsetning og satsingsområder, samt kommunens verdier. I det enkelte tjenesteområdes plan presenteres blant annet ansvarsområde, organisering, tiltak for å nå kommuneplanens målsetninger, økonomiske rammer og forutsetninger.

Oppvekst og integrering

Helse og omsorg

Samfunnsutvikling

Budsjett 2016

Budsjett 2016 - vedtatt 17.12.2015 (sak 199/15)

Detaljbudsjett 2016 (PDF, 815 kB)

Presentasjon av Rådmannens budsjettforslag 2016 for bystyret 12. november 2015 (PDF, 1017 kB)

Virksomhetsplaner for 2016

Budsjett 2015

Budsjett 2015 (PDF, 896 kB), vedtatt av bystyret 11. desember 2014, politisk sak 151/14

Detaljbudsjett 2015 (PDF, 5 MB)

Virksomhetsplaner for 2015

Budsjett 2014

Budsjett 2014, vedtatt av bystyret 12. desember 2013 (PDF, 3 MB) (sak 128/13)

Virksomhetsplaner for 2014

Budsjett 2013

Budsjett for 2013 (PDF, 6 MB), vedtatt av bystyret 13. desember 2012, PS 170/12 

Virksomhetsplaner for 2013

 

Budsjett 2012

Budsjett for 2012 ble vedtatt av bystyret 15. desember 2011, PS 88/11

Virksomhetsplaner for 2012

Virksomhetsplaner for 2011

Sist endret 27.05.2018
Fant du det du lette etter?

Relaterte ressurser

Login for redigering Login for redigering